Een kijkje in de keuken van een letselschadedossier (deel 2)

02 dec 2014 Letselschaderecht AK Advocaten

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
In mijn vorige blog heb ik de rollen van de dossierbehandelaar, schaderegelaar en de medisch adviseur bij het letselschadedossier nader toegelicht. Hieronder zal ik de rollen van een expertise-arts, arbeidsdeskundige en rekenkundige nader uiteenzetten. 

Expertise-arts

Indien een ongeval leidt tot blijvende klachten en beperkingen is er doorgaans een onafhankelijke expertise nodig. Een expertise houdt in dat het medische dossier wordt voorgelegd aan een onafhankelijk arts, die op basis van dit dossier en eigen onderzoek van de benadeelde een uitvoerig rapport schrijft over de ongevalsgevolgen, de eventuele restklachten/beperkingen en mogelijke risico’s in de toekomst. De uitslag van dit onderzoek is van belang voor de hoogte van de schadevergoeding en het eventueel opnemen van een voorbehoud in de vaststellingsovereenkomst voor de toekomst. Zowel de eigen medisch adviseur als de medisch adviseur van de wederpartij zullen bekijken welke expertise-arts geschikt is. Een expertise-arts wordt dus door partijen gezamenlijk aangewezen.

Arbeidsdeskundige

Een arbeidsdeskundige kan eenzijdig of in overleg met de wederpartij worden aangewezen. Een arbeidsdeskundige legt zich toe op belastbaarheid. Met andere woorden: welke activiteiten kun je, uitgaande van je medische klachten en beperkingen, nog wel en welke niet. Dat kan betrekking hebben op verschillende aspecten, zoals arbeid, opleiding, huishouding, wonen en hobby’s. Arbeid Als de beperkingen duidelijk zijn, dan kan de vraag worden beantwoord of men nog ander, minder belastend werk kan doen, eventueel nadat er een bij- of omscholing heeft plaatsgevonden. De eigen werkplek kan aangepast worden, maar (indien nodig) kan er ook naar een heel ander beroep worden gekeken. Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden zijn er diverse instrumenten beschikbaar: een belastbaarheidsonderzoek, een beroepskeuzetest of een snuffelstage. Huishouding Een arbeidsdeskundige kan de mate van de hulpbehoefte beoordelen en een in-schatting maken van de uren hulp die men nodig heeft. Het berekende aantal uren huishoudelijke hulp wordt dan als schade meegenomen. Zelfwerkzaamheid Hiervoor geldt hetzelfde als voor de huishoudelijke taken. De arbeidsdeskundige brengt in kaart welke werkzaamheden, zoals schilderen, werken in de tuin en overige kluswerkzaamheden je niet meer kunt en beoordeelt of er hulpmiddelen ingezet kunnen worden. Is dat niet mogelijk, dan beoordeelt hij hoeveel uren arbeid van derden ingezet moet worden. Wonen Is de woning, gelet op de beperkingen, ongeschikt geworden, dan kan de arbeidsdeskundige beoordelen welke aanpassingen aan de woning nodig zijn. Je kunt dan denken aan het plaatsen van een traplift, aanpassingen in de badkamer of het realiseren van de slaapkamer op de begane grond. Als de eigen woning niet geschikt kan worden gemaakt, dan kan de arbeidsdeskundige de overgang naar een geschikte woning begeleiden.

Rekenkundige

Tot slot de rekenkundige. In het kader van een regeling van de zaak komt uiteindelijk de vraag aan de orde hoe de schade dient te worden berekend. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verlies aan verdienvermogen. Een rekenkundige heeft de beschikking over rekenprogramma’s waarmee tot op de eurocent nauwkeurig kan worden uitgerekend wat de totale schade is. In overleg met de wederpartij kunnen een aantal uitgangspunten worden vastgesteld die bij de berekening gehanteerd dienen te worden. Wanneer het overleg over de uitgangspunten niet vlot verloopt, is het een optie om op basis van verschillende uitgangspunten een aantal berekeningsvarianten te laten opstellen. Deze berekeningen kunnen vervolgens worden meegenomen bij een regeling.

Over de blogger
AK Advocaten

AK Advocaten is één van de grotere advocatenkantoren in West-Brabant. Een sterk kantoor wordt gedragen door een team van sterke individuen.

Meer artikelen van AK Advocaten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.