Casino moet schade cocaïnegebruiker vergoeden

20 sep 2022 Letselschaderecht Jolanda Broeders

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

Op 3 augustus 2022 heeft de rechtbank Oost-Brabant een uitspraak gedaan over de vraag of een hotel, waarin een casino is gevestigd, aansprakelijk is voor de schade van een klant die tijdens zijn bezoeken aan het casino cocaïne gebruikte.

Ik wil meer weten over letselschaderecht

Wat is er gebeurd?

Eiser heeft in de periode van juli 2016 tot januari 2017 cocaïne gebruikt tijdens zijn bezoeken aan het casino in het hotel. Volgens eiser was het hotel op de hoogte van zijn cocaïnegebruik. Het hotel betwist dat.

In deze zaak gaat het om de vraag of het hotel haar zorgplicht ten opzichte van eiser heeft geschonden door hem geen onvrijwillig toegangsverbod op te leggen vanwege het cocaïnegebruik.

Wat vindt de rechter?

In een eerdere uitspraak heeft de rechtbank bepaald dat eiser moet bewijzen dat hij in de betreffende periode cocaïne heeft gebruikt tijdens zijn bezoeken aan het hotel en dat het hotel daarvan op de hoogte was. Eiser heeft vervolgens vier getuigen laten horen door de rechtbank.

Uit de getuigenverklaringen is onder meer naar voren gekomen dat verschillende medewerkers van het casino een sterk vermoeden hadden van cocaïnegebruik door eiser. Dit vanwege zijn gedrag (chaotisch, druk, hij ging regelmatig naar buiten) en uiterlijk (hij had regelmatig witte kringetjes om zijn neus).

Verder is gebleken dat het beleid van het hotel is dat een onvrijwillig toegangsverbod wordt opgelegd bij het vermoeden van drugsgebruik en dat sprake is geweest van een dergelijk vermoeden. Er werd een potje met poeder gevonden, waarvan men vermoedde dat het cocaïne was. Eiser kreeg een toegangsverbod opgelegd, maar dat is kort erna ingetrokken omdat hij had gezegd dat het medicatie betrof. Het incident is afgedaan met een grap, eiser kreeg het voordeel van de twijfel en het hotel heeft daarna geen poging ondernomen om de vermoedens weg te nemen door bijvoorbeeld een drugstest uit te voeren of camerabeelden te bekijken.

De rechtbank is van oordeel dat eiser heeft bewezen dat hij in de betreffende periode cocaïne gebruikte en dat het hotel daarvan op de hoogte was. Door de eiser geen onvrijwillig toegangsverbod op te leggen heeft het hotel haar zorgplicht geschonden en onrechtmatig gehandeld richting eiser. Het hotel moet de schade van eiser vergoeden.

''Door geen onvrijwillig toegangsverbod op te leggen aan de eiser heeft het hotel volgens de rechter haar zorgplicht geschonden en onrechtmatig gehandeld.''

Hoe hoog is de schade?

Eiser heeft met verwijzing naar twee schuldbekentenissen aangevoerd dat hij geld heeft geleend om te kunnen gokken en dat zijn schade bestaat uit al het geld dat hij in de betreffende periode heeft verloren in het casino. Het gaat volgens eiser om een bedrag van € 90.000,00. Dat wordt door het hotel betwist.

De rechtbank kan uit de stukken die eiser heeft ingebracht niet afleiden wat de omvang van de schade is. Zo staat niet vast dat eiser de bedragen zoals vermeld op de schuldbekentenissen heeft ontvangen en dat hij die bedragen heeft gebruikt om te spelen in het casino van het hotel. Er zijn geen bankopnames of andere bewijsstukken overgelegd waaruit blijkt met welke bedragen hij in het casino heeft gespeeld. Verder is onder meer relevant dat eiser niet alleen met verlies heeft gespeeld.

Kortom; de omvang van de schade is niet duidelijk. Dat neemt niet weg dat de rechter het wel aannemelijk vindt dat eiser schade heeft geleden. In dat geval moet de schade worden geschat. Voordat de rechtbank de schade kan schatten, moet eiser eerst antwoord geven op verschillende vragen. De rechtbank wil onder meer weten wanneer hij de geleende bedragen heeft gekregen, wanneer hij het geld heeft gebruikt om te gokken, welke spellen hij speelde, wat zijn gemiddelde inzet was op een dag of avond en wat het netto resultaat was.

Het zal niet eenvoudig zijn voor eiser om zijn stellingen met stukken te onderbouwen. Het is dus nog maar de vraag hoeveel schadevergoeding hij uiteindelijk zal ontvangen.

Hulp nodig?

Zoals wel blijkt uit deze uitspraak kun je op verschillende manieren schade oplopen. Ben jij benieuwd of jij jouw schade kunt verhalen? Neem dan contact op met een van onze specialisten. Wij zijn er om jou te helpen.

Ik ga contact opnemen

Over de blogger
Jolanda Broeders

Jolanda werkt sinds 1995 bij AK Advocaten. Haar praktijk bestaat volledig uit letselschadezaken.

Meer artikelen van Jolanda Broeders
Jolanda Broeders Letselschadeadvocaat

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.