Het doel van het SAF in verhouding tot de AVG

13 apr 2022 Letselschaderecht Ferda van Benthem

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

Maakt het SAF onderdeel uit van het medisch dossier?

Tijdens  cursussen die ik geef krijg ik vaak de vraag van schadebehandelaren van verzekeringsmaatschappijen: mag het Schadeaangifteformulier aan de medisch adviseur worden gestuurd?

Hoort het bij het medisch dossier?

Mijn antwoord is: nee.

Absoluut niet.

Met welk doel wordt het SAF ingevuld?

Na een aanrijding vullen betrokkenen bij de aanrijding het SAF in. Het SAF wordt ingevuld met de gedachte: ik moet opschrijven wat er gebeurd is, zodat vastgesteld kan worden wie er aansprakelijk is. Er is geen betrokkene die denkt: ik vul het formulier in en het wordt straks gebruikt om vast te stellen welk letsel ik opgelopen heb bij het ongeluk.

Ik wil meer weten over letselschaderecht

AVG en doelbinding

De AVG gebruikt de term ‘doelbinding’. Doelbinding houdt in dat persoonsgegevens alleen verzameld mogen worden voor een ‘welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd’ doel (artikel 5 lid 1 sub a AVG).

Zorgvuldig omgaan met medische informatie

Zorgvuldig omgaan met medische informatie is belangrijk. Een benadeelde moet goed weten wat er over hem geschreven wordt en waar het allemaal naartoe gestuurd wordt. Maar ook: waar wordt de informatie voor gebruikt. Mijn kantoor heeft in de machtiging, die benadeelden ondertekenen zodat medici ons informatie kunnen verstrekken over de gevolgen van een ongeluk, uitdrukkelijk staan waar de informatie voor gebruikt wordt. Een benadeelde moet weten waar hij voor tekent.

Na ontvangst van de medische informatie wordt deze aan het slachtoffer gestuurd met de vraag: is de informatie juist en mag ik deze aan mijn eigen medisch adviseur sturen en aan de medisch adviseur van de verzekeraar?

Aanrijdingsform

Ondergetekende verklaart: – vorenstaande vragen en opgaven naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid te hebben beantwoord en verstrekt en geen bijzonderheden met betrekking tot deze schade te hebben verzwegen; – dit schadeaangifteformulier en de eventueel nog nader over te leggen gegevens aan de maatschappij te verstrekken om te dienen tot vaststelling van de omvang van de schade en het recht op uitkering; – van de inhoud van dit formulier kennis te hebben genomen. Alle verstrekte gegevens kunnen worden verwerkt in de Stichting Centraal Informatie Systeem van in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen. Het privacyreglement van de Stichting CIS is op de registratie van toepassing

Nergens staat: het doel is vast te stellen wat u voor letsel heeft opgelopen of heeft kunnen oplopen bij de aanrijding.

kapotte autoruit aanrijding SAF

"Het SAF wordt ingevuld met de gedachte: ik moet opschrijven wat er gebeurd is, zodat vastgesteld kan worden wie er aansprakelijk is."

Medisch adviseurs

Medisch adviseurs gaan soms aan de haal met info uit het SAF. Zie bijvoorbeeld onderstaande uitspraak. De rechter heeft een mening over de manier waarop de medisch adviseur zich bemoeit met de aansprakelijkheid.

Zo heeft de medisch adviseur van Allianz in zijn eerste advies gesuggereerd dat Allianz haar erkenning van aansprakelijkheid zou moeten heroverwegen, omdat [gedaagde] zelf boven op haar voorganger zou zijn gereden. Het beoordelen van juridische aansprakelijkheid behoort echter niet tot de taken van een medisch adviseur. Vervolgens zijn de opvolgend medisch adviseurs van Allianz keer op keer blijven herhalen dat [gedaagde] “achter op haar voorganger is gereden”, wat gelet op de feitelijke gang van zaken zoals beschreven in 2.1 bepaald geen recht doet aan de feitelijke gang van zaken.”

In een recent advies van een medisch adviseur van een verzekeraar las ik, dat de medisch adviseur een opmerking had over de impact van de aanrijding: de aanrijdingssnelheid kon de klachten niet verklaren. Voor de snelheid waarmee de aanrijding plaats had gevonden baseerde de medisch adviseur zich op het SAF.

Conclusie

Het Schadeaangifteformulier hoort niet in het medisch dossier thuis. Het mag niet aan de medisch adviseur gezonden worden, tenzij de partij waar het om gaat hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

Wil je meer weten over de AVG of heb je vragen naar aanleiding van dit blog? Neem dan contact met mij op.

Ik ga contact opnemen

Over de blogger
Ferda van Benthem

Ferda is sinds 1990 advocaat letselschaderecht. Daarnaast is zij mediator. Ferda werkt vrijwel uitsluitend voor slachtoffers. Met haar 30 jaar ervaring is zij gepokt en gemazeld in de wereld van verzekeraars en rechtbanken.

Meer artikelen van Ferda van Benthem
ferda van benthem

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.