Geestelijk letsel door een onrechtmatige tv-uitzending?

04 mei 2022 Letselschaderecht Linda Brokken

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

Het komt regelmatig voor dat televisieprogramma’s “wanpraktijken” aan de kaak stellen. Vaak staat oplichting centraal en worden de oplichters door de presentatoren van deze programma’s geconfronteerd met de schade die zij aanrichten. Dit alles in de hoop dat de oplichter stopt.

Maar wat nu als iemand vals wordt beschuldigd in zo’n televisieprogramma en daardoor psychische schade oploopt? In de recente uitspraken van het hof Amsterdam en de Hoge Raad staat deze vraag centraal.

Wat is er gebeurd?

Op SBS 6 werd op 21 oktober 2012 een uitzending gewijd aan de verduistering van een grote partij sloten. Een ex-werknemer van het bedrijf waar de sloten waren verdwenen zou schuldig zijn aan de verduistering. De presentator van het programma gaat langs bij een verkoper die hetzelfde merk en type sloten zou verkopen als de gestolen partij. De verkoper wist niet precies meer waar hij de sloten vandaan had. Dat zou, volgens het televisieprogramma, voldoende bewijs leveren van het feit dat deze verkoper de gestolen sloten verkocht. In de uitzending werden beelden uitgezonden die door middel van verborgen camera’s waren vastgelegd. De gezichten van de personen waren onherkenbaar gemaakt.

Toch werd de verkoper op de beelden herkend door zijn werkgever en haar klanten. Hij werd daardoor op non-actief gesteld en later werd hij ontslagen.

De verkoper heeft toen een brief gericht aan de producent van het televisieprogramma met daarin de uitleg dat de sloten niet afkomstig waren van diefstal, maar van een brandschade. Dit werd bevestigd door een bedrijf dat de opruimingswerkzaamheden na de brand had verricht. Ook werd bevestigd dat het gebruikelijk is dat de materialen aan degene die de sloop- en opruimwerkzaamheden verricht toekomen en daarna worden verkocht aan derden.

In een latere tv-uitzending zijn excuses aangeboden en is aangegeven dat de spullen niet afkomstig waren uit diefstal.

Toen was het kwaad voor de verkoper al geschied. Hij was zijn baan kwijt en had geestelijk letsel opgelopen. De verkoper eist daarom een vergoeding van de schade die hij lijdt als gevolg van de tv-uitzending.

Ik wil meer weten over letselschaderecht

Uitspraak hof

Door het hof wordt vastgesteld dat onrechtmatig is gehandeld door SBS. Het recht op privacy van de verkoper gaat volgens het hof boven het recht op vrijheid van meningsuiting van SBS. Ook oordeelt het hof dat zonder de uitzending, de verkoper niet in de problemen was geraakt. Hij functioneerde voor de uitzending goed en pas na de uitzending heeft hij psychische klachten gekregen. Het hof wijst een schadevergoeding toe voor het verlies aan verdienvermogen, de medische kosten, de kosten voor rechtsbijstand en de immateriële schade (het smartengeld).

Volgens het hof zijn de verhuiskosten, de kosten voor huishoudelijke hulp en verzorging niet het gevolg van de onrechtmatige uitzending. Zo overweegt het hof met betrekking tot de verhuiskosten dat het verband tussen de onrechtmatige uitzending en de verhuiskosten te ver verwijderd is. De verkoper had de verhuiskosten enkel onderbouwd met de stelling dat hij in de eerdere woning pijnlijk werd herinnerd aan de uitzending en dat dat zijn herstel niet ten goede kwam. Volgens het hof was onvoldoende aangetoond dat de verkoper genoodzaakt was te verhuizen. Deze kosten komen volgens het hof dus niet voor vergoeding in aanmerking.

psychische-schade-vals-beschuldigd-op-tv

"Het recht op privacy van de verkoper gaat volgens het hof boven het recht op vrijheid van meningsuiting van SBS."

Uitspraak Hoge Raad

De Hoge Raad is het niet volledig eens met het hof. Als het niet aannemelijk is dat de verkoper de schade had geleden zonder de onrechtmatige uitzending, dan komt die schade in principe ook voor vergoeding in aanmerking. Er moet daarbij rekening worden gehouden met de kwetsbaarheid, aanleg en/of karaktertrekken (ook wel predispositie) van de verkoper.

De schadeposten die door het hof zijn afgewezen moeten volgens de Hoge Raad opnieuw worden onderzocht en beoordeeld. Er dient dan een vergelijking gemaakt te worden tussen de situatie met de onrechtmatige uitzending (feitelijke situatie) en de situatie zoals deze zou zijn zonder de onrechtmatige uitzending (hypothetische situatie). Aan het bewijs van de schadeposten mogen volgens de Hoge Raad geen al te hoge eisen worden gesteld. SBS heeft namelijk de mogelijkheid van de verkoper ontnomen om zekerheid te krijgen over hetgeen in de hypothetische situatie zou zijn gebeurd. Bovendien heeft het hof volgens de Hoge Raad onvoldoende rekening gehouden met de predispositie van de verkoper. Het gerechtshof in Den Haag gaat opnieuw uitspraak doen over de schadeposten van de verkoper in deze zaak.

Geestelijk letsel?

Heb jij geestelijk letsel door het toedoen van een ander? Maak dan een afspraak voor een oriënterend gesprek met de specialisten van de sectie letselschade.

Ik ga contact opnemen

Over de blogger
Linda Brokken

Linda is in juli 2020 afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Tijdens haar studie liep zij onder meer stage bij AK Advocaten. Sinds september 2020 is Linda aan ons kantoor verbonden en sinds maart 2022 als advocaat.

Meer artikelen van Linda Brokken

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.