Overlijdensschade: wat valt er onder kosten van levensonderhoud?

01 mei 2024 Letselschaderecht Jolanda Broeders

Heb je een geliefde verloren door een ongeval? Dan moet je niet alleen het plotselinge verlies van je dierbare verwerken, maar valt er misschien ook gelijk een inkomen weg, terwijl de vaste lasten doorlopen. En hoewel het ongetwijfeld niet het eerste is waar je aan denkt, kan het je zowel emotioneel als financieel lucht geven om aanspraak te maken op overlijdensschade.

Ik wil meer weten over overlijdensschade

Overlijdensschade en de kosten van levensonderhoud

In mijn blog ‘Wat is overlijdensschade?’ vertelde ik je wat overlijdensschade is en wie er recht op hebben. Kort gezegd is overlijdensschade de schade die nabestaanden lijden als iemand overlijdt door een ongeval dat door iemand anders is veroorzaakt. Degene die verantwoordelijk is voor het ongeval moet de overlijdensschade vergoeden. De regels hierover liggen vast in artikel 108 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (BW).

Volgens dat artikel vallen verschillende soorten schade onder overlijdensschade, zoals bijvoorbeeld de kosten van levensonderhoud. Had jouw overleden dierbare dus een inkomen waarmee hij of zij geheel of gedeeltelijk in jouw levensonderhoud voorzag? Dan komt (een deel van) het weggevallen inkomen als schade voor vergoeding in aanmerking. Als de overledene een familielid was is het daarvoor niet nodig dat jullie samen in één huis woonde. Je moet uiteraard wel kunnen aantonen dat de overledene bijdroeg in uw levensonderhoud.

Overigens heb je niet alleen recht op overlijdensschade als er inkomen wegvalt. Ook als de overledene een (groot) deel van de opvoeding van de kinderen, het huishouden en/of het onderhoud van huis of tuin voor zijn of haar rekening nam, kun je geconfronteerd worden met hoge kosten om deze werkzaamheden op te vangen. Ook deze schade, voor onderhoud in natura, komt voor vergoeding in aanmerking. In het blog ‘Overlijdensschade: wat valt er onder onderhoud in natura?’ vertel ik daar meer over.

overlijdensschade

''Overlijdensschade is de schade die nabestaanden lijden als iemand overlijdt en hen daardoor niet meer kan onderhouden of verzorgen, terwijl het overlijden de schuld is van iemand anders.''

Financiële behoefte nabestaanden

Bij de berekening van overlijdensschade wordt gekeken naar de financiële behoefte van de nabestaanden: wat hebben zij nodig om op dezelfde voet door te leven als voor het ongeval? En welk inkomen is na het ongeval nog beschikbaar?

Bij het beoordelen van de behoefte van nabestaanden wordt niet alleen rekening gehouden met het inkomen dat wegvalt, maar ook met weggevallen uitgaven. Zo wordt de hypotheek vaak lager door een uitkering van de levensverzekering, hoeven er minder boodschappen te worden gedaan en vallen er soms dure hobby’s weg.

Daarnaast wordt er rekening gehouden hoe het inkomen van de overledene zich in de toekomst zou hebben ontwikkeld. Had de overledene een eigen bedrijf en nét flink geïnvesteerd in uitbreiding? Of was de overledene een verdienstelijk zangeres en had zij nét een platencontract getekend? Dan zal er een inschatting moeten worden gemaakt van de toekomstige inkomensstijging. Het zal je niet verbazen dat het berekenen van overlijdensschade vaak erg ingewikkeld is.

Berekening overlijdensschade

Sinds 2015 wordt er een nieuwe rekenmethode gebruikt om overlijdensschade te berekenen. De methode die tot 2015 werd gebruikt was erg verouderd en niet uit te leggen aan nabestaanden. Het maakte van de berekening vaak een lijdensweg vol langdurige en ongepaste discussies tussen de aansprakelijke (verzekeraar) en de belangenbehartiger van de nabestaanden. Nabestaanden voelden zich daardoor vaak nog eens extra gestraft.

De nieuwe rekenmethodiek is vastgelegd in een Richtlijn Rekenmodel Overlijdensschade van De Letselschade Raad. Ik maakte destijds deel uit van de commissie Normering van de Letselschade Raad en ben nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Richtlijn Rekenmodel Overlijdensschade. Deze methode sluit veel meer aan bij de realiteit en wensen van de nabestaanden. Bovendien is het met dit model voor nabestaanden veel duidelijker hoe de schadevergoeding wordt berekend. Wil je meer weten over de berekening van overlijdensschade? Lees dan mijn blog ‘Zo wordt overlijdensschade berekend’.

Vragen?

Heb je vragen over een overlijdensschade? Neem gerust contact met mij of mijn collega’s van de sectie letselschaderecht op.

Ik wil contact opnemen

Over de blogger
Jolanda Broeders

Jolanda werkt sinds 1995 bij AK Advocaten. Haar praktijk bestaat volledig uit letselschadezaken.

Meer artikelen van Jolanda Broeders
Jolanda Broeders Letselschadeadvocaat

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.