Overlijdensschade: wat valt er onder onderhoud in natura?

01 mei 2024 Letselschaderecht Jolanda Broeders

Als iemand door een ongeval om het leven komt kan er bij de nabestaanden, naast het plotselinge verdriet en het gemis, grote financiële onzekerheid ontstaan. Dat is zeker het geval als de kostwinner overlijdt maar ook als er jonge kinderen achterblijven die nog veel zorg nodig hebben. Zorg die door de overledene werd geleverd. De schade kan dan heel groot zijn. Deze overlijdensschade komt voor vergoeding in aanmerking.

Ik wil meer weten over overlijdensschade

Overlijdensschade en kosten van onderhoud in natura

Bij overlijdensschade wordt vaak gedacht aan de situatie waarin een kostwinner overlijdt. Door het wegvallen van zijn of haar inkomen ontstaat namelijk een groot financieel gat, terwijl de meeste vaste lasten gewoon doorlopen. Je kunt daarover meer lezen in het blog Overlijdensschade: wat valt er onder kosten van levensonderhoud?

Maar ook als degene die overlijdt geen (hoofd)kostwinner is, maar degene die (voornamelijk) de zorgtaken, het huishouden en/of de onderhoudswerkzaamheden op zich nam, kunnen de kosten voor de nabestaanden hoog oplopen. Zij zullen bij die taken namelijk voortaan hulp moeten inhuren, bijvoorbeeld van een huishoudelijke hulp, een klusjesman of voor de kinderen moet kinderopvang worden ingeschakeld. Deze kosten noemen we de kosten van ‘onderhoud in natura’. Kosten van onderhoud in natura worden ook gezien als overlijdensschade, waardoor nabestaanden aanspraak kunnen maken op schadevergoeding.

Wat valt er onder onderhoud in natura?

De vergoeding van de kosten van onderhoud in natura is geregeld in artikel 6:108 lid 1 sub d van het Burgerlijk Wetboek. In dit artikel is bepaald dat de nabestaande ‘die met de overledene in gezinsverband samenwoonde en in wiens levensonderhoud de overledene bijdroeg door het doen van de gemeenschappelijke huishouding’ recht heeft op schadevergoeding ‘voor zover hij schade lijdt doordat na het overlijden op andere wijze in de gang van deze huishouding moet worden voorzien’.

Waar moet je dan aan denken? Stel dat de overledene niet buitenshuis werkte, maar (een groot gedeelte) van de zorg voor de kinderen voor zijn of haar rekening nam, de werkzaamheden in de tuin deed en voor het huishouden zorgde. Dan kan er een flinke schadepost ontstaan als diegene bij een ongeval of door een medische fout om het leven komt.

overlijdensschade

''Overlijdensschade is de schade die nabestaanden lijden als iemand overlijdt en hen daardoor niet meer kan onderhouden of verzorgen, terwijl het overlijden de schuld is van iemand anders.''

Zorg voor kinderen moet anders worden ingevuld

Misschien moeten de kinderen wel naar de kinderopvang omdat de overgebleven ouder moet werken. Of werkt de overgebleven ouder in ploegendienst en is er oppas aan huis nodig, ook voor de nachtelijke uren. Los van de vraag of zo’n oppas gemakkelijk te vinden is, zijn de kosten daarvan vaak erg hoog, soms zeker in verhouding tot het inkomen van de overgebleven ouder. Als in zo’n geval de overgebleven partner minder gaat werken om zo de zorg- en huishoudelijke taken (gedeeltelijk) over te nemen kost dat ook geld.

Of stel dat een overleden vader al oudere kinderen had, die hij altijd van en naar sportclubjes bracht omdat de moeder geen rijbewijs heeft of gewoon omdat hij dat erg leuk vond om te doen. En hij de kinderen ook altijd hielp met wiskunde en natuurkunde. Misschien moet voor deze kinderen na het overlijden nu wel gebruik worden gemaakt van betaald vervoer en/of professionele huiswerkbegeleiding.

Klussen in en rondom de woning

Of stel dat de overleden partner altijd alle klussen in en om het huis voor zijn of haar rekening nam, van het onderhoud van de tuin tot en met het schoonmaken van de dakgoten en al het schilderwerk. En de overgebleven partner heeft weinig tijd – zeker na het wegvallen van de partner – én twee linkerhanden. Dan zullen de tuinman en de aannemer of klusjesman deze werkzaamheden moeten overnemen. Allemaal voorbeelden van kosten die er bijkomen na een overlijden en die flink kunnen oplopen. Deze kostenposten vallen onder overlijdensschade. Ze komen voor vergoeding in aanmerking en moeten dus worden meegenomen in de berekening van overlijdensschade.

Berekening overlijdensschade

De berekening van overlijdensschade is ingewikkeld en bij elk overlijden anders. Bij die berekening moet overigens niet alleen rekening worden gehouden met bijkomende uitgaven, maar ook met weggevallen inkomsten, weggevallen uitgaven en eventuele uitkeringen van verzekeringen. Kortom, de berekening van overlijdensschade is echt maatwerk. Wil je meer weten over de berekening van overlijdensschade? Lees dan mijn blog ‘Zo wordt overlijdensschade berekend’.

Vragen?

Is jouw partner door een ongeval overleden en sta je nu ineens alleen voor het huishouden en de opvoeding van de kinderen? Dan is het wellicht goed om een gespecialiseerde letseladvocaat te vragen om jouw situatie te beoordelen. Neem daarvoor gerust contact met mij of mijn collega’s van de sectie letselschaderecht op. Dat kan uiteraard ook als je een andere vraag hebt over overlijdensschade.

Ik wil contact opnemen

Over de blogger
Jolanda Broeders

Jolanda werkt sinds 1995 bij AK Advocaten. Haar praktijk bestaat volledig uit letselschadezaken.

Meer artikelen van Jolanda Broeders
Jolanda Broeders Letselschadeadvocaat

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.