Overlijdensschade en toekomstig inkomen

01 mei 2024 Letselschaderecht Jolanda Broeders

Bij de berekening van overlijdensschade kan het toekomstig inkomen een discussiepunt vormen. Zeker als in de lijn der verwachtingen lag dat de overledene in de (nabije) toekomst flink veel meer zou gaan verdienen. Dat wil nog wel eens het geval zijn bij ondernemers en (startende) zzp’ers. Maar ook als de overledene in loondienst werkte kan hier met de aansprakelijke (verzekeraar) discussie over ontstaan.

Als nabestaande moet je die toekomstige inkomsten kunnen aantonen. Hoe doe je dat?

Ik wil meer weten over overlijdensschade

De berekening van overlijdensschade

In het blog Zo wordt overlijdensschade berekend legde ik uit hoe overlijdensschade wordt berekend. Daarbij gaf ik aan dat er vaak discussies ontstaan als de nabestaanden aangeven dat het inkomen van de overledene in de toekomst flink zou gaan stijgen. Want hoe hoog zou dat toekomstige inkomen dan zijn? Vooral bij ondernemers, maar ook bij professionele sporters en artiesten is het vaak een lastige en tijdrovende klus om te berekenen wat iemand in de toekomst aan inkomsten zou hebben gehad. Het is bij hen namelijk niet mogelijk om de salarisschalen van een CAO erbij te pakken.

Zo heb ik in mijn praktijk eens de nabestaanden van een overleden boer bijgestaan. Deze boer zou zijn bedrijf in de toekomst nog flink hebben uitgebreid. Net voor zijn overlijden had hij nog extra grond gekocht en een aantal vergunningen aangevraagd. Ook de nabestaanden van een barkeeper kwamen bij mij terecht. De overleden echtgenoot was niet alleen barkeeper, maar ook bezig met het opbouwen van een carrière als zanger. Hij had net een platencontract getekend.

overlijdensschade

''Overlijdensschade is de schade die nabestaanden lijden als iemand overlijdt en hen daardoor niet meer kan onderhouden of verzorgen, terwijl het overlijden de schuld is van iemand anders.''

Berekening toekomstig inkomen

Voor de berekening van het toekomstig inkomen van de overleden boer heb ik in overleg met de verzekeraar van degene die de boer had aangereden een bedrijfseconoom ingeschakeld. Deze bedrijfseconoom is gaan praten met de vader van de overledene, van wie de overledene het bedrijf had overgenomen. Daarnaast is hij met collega-boeren in gesprek gegaan over de ontwikkelingen in de branche én heeft hij allerlei statistische gegevens bekeken. Aan de hand daarvan kwam de bedrijfseconoom tot een goed onderbouwde inschatting van de toekomstige inkomensstijging.

Voor de berekening van het toekomstig inkomen van de overleden zanger is er een onafhankelijke arbeidsdeskundige ingeschakeld. Deze deskundige is zowel met het bedrijf waar de overledene als barkeeper werkte gaan praten, als met de platenmaatschappij. Terwijl de barkeeper bezig was om zijn carrière als zanger op te bouwen zou hij ook nog als barkeeper in de bar hebben gewerkt. Hoe lang had hij die werkzaamheden kunnen combineren? Samen met deze arbeidsdeskundige hebben wij toen vastgesteld hoe het inkomen van de overledene in de toekomst gegroeid zou zijn.

Uiteindelijk ben ik in beide zaken in overleg met de verzekeraars tot een bevredigende schadevergoeding gekomen. Maar eenvoudig was het niet. Helaas kan in dit soort zaken een deskundige ook niet alle discussie voorkomen. Het  komt namelijk regelmatig voor dat een van de partijen (de nabestaanden of de verzekeraar van de aansprakelijke partij) het niet eens is met het rapport van de deskundige. Soms zijn zelfs beide partijen het er niet mee eens. Als letseladvocaat probeer je dan in eerste instantie in goed overleg (met partijen en de deskundige) tot een oplossing te komen, bijvoorbeeld door het stellen van aanvullende vragen aan de deskundige. Komen partijen er dan nog niet uit dan moet er soms zelfs geprocedeerd worden. Dit levert natuurlijk de nodige vertraging en emoties op, vandaar dat we dit als het even kan proberen te voorkomen.

Conclusie

Het berekenen van overlijdensschade is vaak erg complex en tijdrovend, zeker als het gaat om het inkomen zonder ongeval van een ondernemer of een overledene in loondienst die nog flink carriére zou hebben gemaakt. De verzekeraar zal hier vaak de discussie met je over willen aangaan. Er zal dan, eventueel met behulp van onafhankelijke deskundigen, een inschatting van het toekomstig inkomen moeten worden gemaakt. Als je net jouw partner hebt verloren, kan ik mij voorstellen dat jouw hoofd hier helemaal niet naar staat om deze discussie alleen aan te gaan. Neem dan een ervaren letseladvocaat in de arm. Bel je mij of een van mijn collega’s?

Ik wil contact opnemen

Over de blogger
Jolanda Broeders

Jolanda werkt sinds 1995 bij AK Advocaten. Haar praktijk bestaat volledig uit letselschadezaken.

Meer artikelen van Jolanda Broeders
Jolanda Broeders Letselschadeadvocaat

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.