Overlijdensschade: wat valt er onder uitvaartkosten?

01 mei 2024 Letselschaderecht Jolanda Broeders

Als je een geliefde verliest door een ongeval krijg je niet alleen het verlies voor je kiezen maar moet je ook, vaak geheel onvoorbereid, de uitvaart regelen. Als het ongeval is veroorzaakt door iemand anders dan heb je op grond van de wet recht op vergoeding van de kosten van lijkbezorging (begrafenis of crematie). Deze kosten moeten wel redelijk zijn en in overeenstemming met de omstandigheden van de overledene. Wanneer is daarvan sprake?

Ik wil meer weten over overlijdensschade

Overlijdensschade en uitvaartkosten

In mijn blog ‘Wat is overlijdensschade?’ kun je lezen wat overlijdensschade is en wie er recht op hebben. Kort gezegd is overlijdensschade de schade die nabestaanden lijden als iemand overlijdt door een ongeval dat door iemand anders is veroorzaakt. Door een verkeers- of bedrijfsongeval bijvoorbeeld, of een medische fout. Degene die verantwoordelijk is voor het overlijden moet de overlijdensschade vergoeden. De regels over overlijdensschade zijn vastgelegd in artikel 108 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (BW). In lid 2 van artikel 6:108 BW is geregeld dat degene die verantwoordelijk (aansprakelijk) is voor het overlijden de kosten voor de begrafenis of crematie moet vergoeden, voor zover deze kosten ‘in overeenstemming zijn met de omstandigheden van de overledene’. Dat wil zeggen dat uitvaartkosten worden vergoed als zij, gezien de omstandigheden waarin de overledene leefde, redelijk zijn. Relevante omstandigheden daarbij zijn de wens of de vermoedelijke wens van de overledene, alsmede zijn maatschappelijke standaard en zijn inkomens- en vermogenspositie.

Verschillende categoriën uitvaartkosten

In de wet staat niet wanneer gemaakte kosten van lijkbezorging in overeenstemming zijn met de omstandigheden van de overledene. In de praktijk wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen verschillende categorieën kosten:

  • ‘kale’ uitvaartkosten (kist, rouwauto, dienst, begrafenisondernemer)
  • bijkomende kosten (advertentiekosten, rouwkaarten, bedankkaarten, condoleance register, bloemen, receptie); en
  • verder verwijderde kosten (zoals reiskosten van de nabestaanden en kosten van een gedenkteken)
overlijdensschade

''Overlijdensschade is de schade die nabestaanden lijden als iemand overlijdt en hen daardoor niet meer kan onderhouden of verzorgen, terwijl het overlijden de schuld is van iemand anders.''

De vergoeding van de eerste twee categorieën vormt, mits onderbouwd met rekeningen, meestal geen probleem. Ook niet als er sprake is van (afwijkende) culturele of religieuze tradities, waarbij gedacht kan worden aan het balsemen, rituele wassingen, etc.

Vaker is er discussie over de laatste categorie kosten. Partijen die de uitvaartkosten moeten vergoeden verschillen daarover nog wel eens van mening met belangenbehartigers van nabestaanden. Soms moet daar dan zelfs een procedure over worden gevoerd. Bijvoorbeeld als de overledene in verband met de geloofsovertuiging of de aanwezigheid van een familiegraf in het buitenland is begraven. Stel dat het om een grote familie gaat die voor het afscheid van de overledene met het vliegtuig naar het buitenland reist. Moet de aansprakelijke partij dan de vliegtickets van de hele familie betalen en de bijbehorende verblijfskosten in het buitenland? Je ziet dat rechters dan de kring van nabestaanden beperkt en bepaalt dat alleen ouders, broers en zussen recht op schadevergoeding hebben en niet overige familieleden (zoals ooms en tantes, etc.).

Rechters toetsen deze laatste categorie (verder verwijderde kosten) iets strenger op het criterium ‘in overeenstemming met de omstandigheden van de overledene’. Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen echte begrafeniskosten (wel vergoed) en kosten van rouwverwerking (niet/gedeeltelijk vergoed). Als nabestaanden voor de rouwverwerking nog een aantal keer teruggaan naar het graf in het buitenland komen deze kosten meestal niet voor vergoeding in aanmerking.

Voeging benadeelde partij

Als het slachtoffer is overleden door een misdrijf kan een dergelijke vordering worden ingediend door de nabestaanden, die zich dan voegen in het strafproces. Daarom zien we ook wat uitspraken van strafrechters over dit onderwerp.

Wie kan de uitvaartkosten vorderen?

Degene die de uitvaartkosten heeft betaald kan ze van de aansprakelijke partij terugvorderen.

Overlijdensschade en uitvaartverzekering?

Had de overledene een uitvaartverzekering? Dan wordt de uitkering daarvan in mindering gebracht op het te vergoeden bedrag.

Vragen?

Heb je vragen over een overlijdensschade en/of de vergoeding van uitvaartkosten in het bijzonder? Neem gerust contact met mij of mijn collega’s van de sectie letselschaderecht op.

Ik wil contact opnemen

Over de blogger
Jolanda Broeders

Jolanda werkt sinds 1995 bij AK Advocaten. Haar praktijk bestaat volledig uit letselschadezaken.

Meer artikelen van Jolanda Broeders
Jolanda Broeders Letselschadeadvocaat

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.