Stealthing: geen verkrachting, wél strafbaar

15 mrt 2023 Letselschaderecht Jytte Faber

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

Op 14 maart 2023 heeft Rechtbank Rotterdam een historische uitspraak gedaan: stealthing is strafbaar. Nog nooit eerder is in Nederland iemand voor een dergelijk vergrijp veroordeeld. Stealthing is het stiekem afdoen van het condoom tijdens de seks. De seks zelf is in deze gevallen wél vrijwillig, maar het hebben van onveilige seks gaat tegen de wil van het slachtoffer in. Op 14 maart 2023 werden bij de rechtbank in Rotterdam twee zaken behandeld waarin de verdachten werden verweten zich schuldig te hebben gemaakt aan stealthing.

Ik wil meer weten over letselschaderecht

Zaak 1: Vrijspraak

In een van die zaken volgde een vrijspraak. Hierin zouden de aangeefster en verdachte eerst vaginale seks mét condoom hebben gehad. Pas toen zij even later overgingen op anale seks had de verdachte geen condoom meer om. De rechtbank oordeelde dat er geen sprake was van (voorwaardelijk) opzet van de verdachte om aangeefster te dwingen onveilige seks te hebben. Hij had namelijk eerder wel een condoom gedragen. Ter zitting verklaarde hij door alle opwinding de tweede keer het condoom te zijn vergeten.

Zaak 2: Schuldig

De tweede zaak liep voor de verdachte in die zaak minder goed af. In deze zaak had de aangeefster voorafgaand aan de seks duidelijk gezegd, dat zij geen penetratie wilde zonder condoom. Nadat zij en verdachte van standje waren gewisseld en zij geen zicht meer had op de verdachte, voelde zij dat er iets anders was. De verdachte bleek het condoom af te hebben gedaan. Op basis van de overgelegde WhatsApp-berichten volgde de rechtbank de verklaring van aangeefster. Stealthing werd dus bewezen, maar de vraag resteerde of er wel of geen sprake was van verkrachting.

De officier van justitie verweet de verdachte zich schuldig te hebben gemaakt aan verkrachting. Bij verdachte was bekend dat aangeefster geen penetratie wilde zonder condoom. Toch deed hij – zonder dat zij het wist – het condoom af tijdens de seks. Hiermee heeft hij haar volgens de officier van justitie gedwongen tot het seksueel binnendringen van het lichaam op een manier waarvoor zij geen toestemming had gegeven.

De advocaat van de verdachte verkondigde het standpunt, dat de gedragingen van de verdachte niet konden worden gekwalificeerd als verkrachting. Van dwang was namelijk geen sprake. En dat is volgens de wet een vereiste om tot verkrachting te komen.

''Nog nooit eerder is in Nederland iemand voor een dergelijk vergrijp als stealthing veroordeeld.''

Geen verkrachting, wel dwang

In deze zaak werd beoordeeld of stealthing valt onder ‘verkrachting’ of ‘dwang’. De rechtbank oordeelde dat sprake is van ‘dwang’. Aangeefster kon zich niet verzetten tegen de penetratie zonder condoom. De verdachte had deze buiten haar weten om afgedaan. Verdachte heeft aangeefster hiermee gedwongen tot het hebben van onveilige seks.

Deze dwang zag niet op het seksueel binnendringen. Voor de seks was namelijk toestemming door aangeefster gegeven. De rechtbank overwoog dan ook dat stealthing onder de huidige wet niet als verkrachting kan worden bestempeld. Er volgde een vrijspraak voor de verkrachting.

Nu de dwang wel bewezen kon worden werd verdachte schuldig bevonden aan het dwingen van de aangeefster tot het hebben van onveilige seks. Hierop werd de verdachte veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden.

Smartengeld voor het slachtoffer

Het slachtoffer vorderde een vergoeding van € 4.000,00 aan immateriële schade, het zogenaamde smartengeld. Deze vordering was gebaseerd op de verkrachting. Nu slechts de dwang bewezen werd verklaard, diende de rechtbank te beoordelen welk bedrag daarvoor passend was.

Volgens de rechtbank is immateriële schade toegebracht aan het slachtoffer. Zij is namelijk blootgesteld aan de mogelijkheid van een zwangerschap en/of een seksueel overdraagbare aandoening (soa). Zij heeft hierdoor stress ervaren en heeft onderzoeken moeten laten verrichten. Een bedrag van € 1.000 aan smartengeld is toegekend.

Hoger beroep

Inmiddels is bekend geworden dat de vrijspraak in zaak 1 onherroepelijk is. Het Openbaar Ministerie is daarentegen in zaak 2 wel in hoger beroep gegaan. De officier van justitie vindt dat er wel sprake is van verkrachting. Ook vindt zij de straf niet passen bij de zaak. Het zal dus nog even duren voordat duidelijk wordt of stealthing onder de huidige strafwetgeving strafbaar is, en zo ja, welk strafbaar feit het oplevert.

Hulp nodig?

Bent u zelf slachtoffer geworden van een strafbaar feit en wilt u uw schade verhalen? Of heeft u vragen naar aanleiding van dit blog? Neem contact op met mij of een van mijn collega’s van de sectie Letselschaderecht. Wij helpen graag!

Ik ga contact opnemen

Over de blogger
Jytte Faber

Jytte werkt sinds september 2022 bij AK Advocaten op de sectie letselschade. Vanaf juli 2023 is zij als advocaat aan het werk op deze sectie.

Meer artikelen van Jytte Faber

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.