Publicaties

Letselschaderecht

Kop-staartbotsing De dagen worden korter, de zon staat zijn plaats af aan stevige regen-, hagel- en sneeuwbuien, oftewel de winter staat voor de deur. Wij spreken uit ervaring als we zeggen dat de winter ernstige verkeersongevallen met zich meebrengt. Mevrouw Visser rijdt in haar auto over de rijksweg A58 als mevrouw Kok, rijdende in de auto voor haar, plots zeer hard remt. Mevrouw Visser reageert onmiddellijk, maar weet als gevolg van het natte en gladde wegdek haar auto niet tijdig tot stilstand te brengen. Een botsing tussen beide auto’s is het gevolg. Een kop-staartbotsing is een ongeluk waarvan (ernstig) letsel vaak het gevolg is. Dit letsel kan het dagelijks functioneren belemmeren. Bij een kop-staartbotsing bestaat het vermoeden dat de achteroprijdende bestuurder een fout heeft gemaakt. Het ongeval doet immers vermoeden dat de achteroprijdende bestuurder onvoldoende afstand heeft bewaard of onvoldoende oplettend is geweest. Echter, de Hoge Raad heeft geoordeeld dat niet zonder meer kan worden aangenomen dat het ongeval is ontstaan als gevolg van het verkeersgedrag van de achteroprijdende bestuurder. Hierbij dienen ook overige omstandigheden te worden beoordeeld. In bovengenoemd voorbeeld heeft mevrouw Kok zeer krachtig geremd, wat zij ook heeft aangegeven op het volledig ingevulde en ondertekende schadeformulier. Beoordeeld dient te worden of dit krachtig remmen geoorloofd was. Uit vaste rechtspraak blijkt dat dit krachtig remmen, zonder verkeersnoodzaak, ervoor kan zorgen dat mevrouw Kok gedeeltelijk of zelfs geheel aansprakelijk is voor de ontstane schade. Bij ieder verkeersongeval is het van belang dat gegevens van eventuele getuigen worden genoteerd en dat er een volledig ingevuld schadeformulier voorhanden is. Dit om een discussie met de wederpartij te voorkomen. Is u een verkeersongeval overkomen? Neem voor gratis advies contact met ons op via 076-5022080. Letselschaderecht