Publicaties

Letselschaderecht

Verkeersslachtoffer met dwarslaesie moet vechten voor de woningaanpassingen waar hij recht op heeft Onze cliënt, de heer Van Drummelen (51), kreeg een ernstig verkeersongeval met een dwarslaesie tot gevolg. Zijn woning moet worden aangepast. De kosten hiervoor heeft cliënt geclaimd bij de verzekeraar van de man die het ongeluk veroorzaakte. De verzekeraar meldde dat cliënt de aanvraag onder de Wet maatschappelijke onder-steuning (Wmo) moest doen. Dat deed cliënt, maar de gemeente weigerde de woning-aanpassing te vergoeden. ‘Er is een aansprakelijke verzekeraar en meneer moet via die verzekeraar maar zelf voor een oplossing zorgen’, was de boodschap van de gemeente. De gemeente doelde op een eerdere uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 19 juni 2013. In deze zaak waren de kosten van de noodzakelijke woningaanpassing in de onderhandelingen tussen het slachtoffer en de aansprakelijke verzekeraar niet besproken, omdat het slachtoffer hiervoor een aanvraag had ingediend bij de gemeente. De gemeente was de aanvraag af, omdat er een ‘aansprakelijke derde’ is. De Raad gaf de gemeente gelijk en overwoog dat de eigen verantwoordelijkheid van burgers onder de Wmo een grote rol speelt. Het slachtoffer had het punt van de kosten van de woningaanpassing tijdens de onderhandelingen moeten bespreken. De situatie van cliënt is niet vergelijkbaar met voornoemde uitspraak van de Raad. Onze cliënt nam wel degelijk zijn verantwoordelijkheid en claimde de kosten bij de verzekeraar, maar de verzekeraar verwees naar de gemeente. Onze cliënt valt nu tussen wal en schip en wordt op deze manier voor de tweede keer slachtoffer. Gemeente en verzekeraar blijven naar elkaar wijzen en tot op heden is de woningaanpassing niet gerealiseerd. Namens onze cliënt maken we nu bezwaar tegen de beslissing van de gemeente. We gaan ervan uit dat de gemeente na uiteenzetting van de gronden van bezwaar een andere weg zal inslaan. Letselschaderecht