De mededelingsplicht bij het afsluiten van een verzekering

03 okt 2017 Letselschaderecht Ferda van Benthem

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
Als je een verzekering afsluit ben je verplicht om de verzekeraar in te lichten over alle feiten die belangrijk zijn. Het aanvraagformulier moet naar waarheid en volledig worden ingevuld. De verzekeraar beslist vervolgens aan de hand van dit formulier of de verzekering kan worden afgesloten en onder welke voorwaarden. Het aanvraagformulier is dus erg belangrijk. Wat moet je allemaal op dit formulier vermelden? Met andere woorden, wat valt er onder jouw mededelingsplicht?

Mededelingsplicht

De mededelingsplicht bestaat uit vier delen:
  1. Het kennisvereiste: wat weet je of behoor je te weten over je eigen medische situatie?
  2. Het kenbaarheidsvereiste: had je moeten weten dat bepaalde informatie belangrijk is voor de verzekeraar?
  3. Het verschoonbaarheidsvereiste: had de verzekeraar bepaalde dingen kunnen weten? Had de verzekeraar moeten doorvragen?
  4. Het relevantievereiste: als je de verzekeraar wel had ingelicht, had de verzekeraar dan dezelfde beslissing genomen?
In de wet (art. 7:930 BW) is bepaald wat de gevolgen kunnen zijn van het schenden van de mededelingsplicht. Een van de gevolgen kan zijn dat de verzekeraar geen uitkering hoeft te doen.

Mededelingsplicht: ook na invullen van het aanvraagformulier

De Hoge Raad heeft op 22 september 2017 een arrest gewezen over de mededelingsplicht. Wat was er aan de hand? Het gaat om een levens-/overlijdensverzekering die is afgesloten bij Reaal. Eiseres is de verzekeringnemer en begunstigde. Haar echtgenoot is de verzekerde. Op 1 augustus 2011 is de gezondheidsverklaring (onderdeel van het aanvraagformulier) ingevuld en aan Reaal gestuurd. Op het formulier is aangegeven: “Vermeld al uw klachten, ook als u denkt dat deze niet belangrijk zijn of als u geen arts heeft bezocht. Wanneer na het sluiten van de verzekering blijkt dat één of meer vragen onjuist of onvolledig zijn beantwoord of dat niet alle gevraagde gegevens zijn meegedeeld, kan REAAL de gevolgen inroepen die het Burgerlijk Wetboek, in het bijzonder de artikelen 928-930 en 982-983 van Boek 7 hieraan verbindt, zoals het opzeggen van de verzekering, het weigeren van de uitkering of het beperken van de hoogte van de uitkering.” Op het formulier staat ook: “Als uw gezondheidstoestand verandert na het invullen van dit formulier, maar vóórdat de verzekering tot stand komt, dan moet u dit direct aan REAAL doorgeven. Definitieve acceptatie blijkt uit een definitieve acceptatiebevestiging van REAAL of uit een polis of acceptatieblad dat u wordt toegestuurd.” Op 18 september 2011 is de verzekering door Reaal geaccepteerd. De verzekering is met terugwerkende kracht ingegaan per 1 augustus 2011. In de tussenliggende periode heeft de echtgenoot zijn huisarts geraadpleegd in verband met slikklachten en heeft er een onderzoek door een specialist plaatsgevonden. Dat is echter niet aan Reaal doorgegeven. Op 29 september 2011 wordt de diagnose slokdarmkanker gesteld. In mei 2012 komt de echtgenoot te overlijden.

Het oordeel van de Hoge Raad

Eiseres verzoekt Reaal om een uitkering te doen. Reaal weigert dit omdat de mededelingsplicht is geschonden. De rechtbank geeft eiseres gelijk, het Gerechtshof beslist in het voordeel van Reaal. De Hoge Raad heeft uiteindelijk beslist dat het Gerechtshof terecht heeft geoordeeld dat Reaal geen uitkering hoeft te betalen. Eiseres heeft de mededelingsplicht geschonden.

Let goed op!

Het kan niet vaak genoeg gezegd worden. Verandert er kort na het invullen van het formulier iets in jouw medische situatie, meld dit dan bij de verzekeraar. Weet je echt niet meer wat er in het verleden allemaal is gebeurd, vraag dan jouw dossier op bij de huisarts. Voorkom discussie en ben volledig! Fotocredits: Jonas Glaubitz / Fotolia

Over de blogger
Ferda van Benthem

Ferda is sinds 1990 advocaat letselschaderecht. Daarnaast is zij mediator. Ferda werkt vrijwel uitsluitend voor slachtoffers. Met haar 30 jaar ervaring is zij gepokt en gemazeld in de wereld van verzekeraars en rechtbanken.

Meer artikelen van Ferda van Benthem
ferda van benthem

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.