Mediation in een arbeidsconflict: hoe werkt dat?

19 apr 2022 Mediation Dimitri Kochx

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

Mediation is een vorm van conflictoplossing die in de praktijk vaak wordt toegepast. Ook steeds vaker bij zakelijke conflicten en bij arbeidsconflicten. In deze serie blogs vertel ik u meer over arbeidsmediation: wat is het, hoe werkt het en wat zijn de voordelen?

Ik wil meer weten over mediation

Wat is arbeidsmediation?

Arbeidsmediation is een vorm van mediation die wordt ingezet bij conflicten in werkrelaties: conflicten tussen werknemers onderling of tussen werkgever en werknemer. Wat als een werknemer zich ziek meldt naar aanleiding van spanningen, pesterijen, seksuele intimidatie of een conflict op de werkvloer? Dit kan leiden tot landurig verzuim. Met arbeidsmediation kan dit worden voorkomen.

Een mediatontraject kan tot stand komen op initiatief van de werkgever, een werknemer, een leidinggevende of de HR-manager. En is er sprake van verzuim als gevolg van een arbeidsconflict (situatieve arbeidsongeschiktheid)? Dan kan ook de bedrijfsarts op grond van de STECR Werkwijzer mediation adviseren. Daar ga ik in een volgend blog dieper op in.

Hoe werkt arbeidsmediation?

Een belangrijke voorwaarde voor het starten van een mediationtraject is dat partijen de wil hebben om naar een oplossing te zoeken waar alle partijen achter staan.

Is dat het geval? Dan gaan zij onder leiding van een mediator met elkaar in gesprek. De mediator treedt daarbij op als onpartijdige en onafhankelijke gespreksbegeleider. De mediator zorgt ervoor dat de partijen hun verhaal kunnen doen en kunnen uitspreken wat voor hen belangrijk is. Vervolgens gaan partijen zelf op zoek naar een oplossing voor het conflict. Vaak wordt tijdens de mediation de onderlinge relatie hersteld en de voorwaarden besproken voor voortzetting of beëindiging van de werkrelatie.

Tijdens de gesprekken neemt de mediator geen standpunten in, maar zorgt hij er wel voor dat de partijen goed geïnformeerd zijn en zich bewust zijn van de gevolgen van bepaalde beslissingen. Na afloop legt de mediator de gemaakte afspraken vast.

''Arbeidsmediation is een vorm van mediation die wordt ingezet bij conflicten in werkrelaties.''

Voordelen mediation

Arbeidsmediation kent een aantal belangrijke voordelen:

  • Met mediation bepalen partijen zelf welke oplossing er komt. Daardoor zijn er ook maatwerkafspraken en creatieve oplossingen mogelijk. Dit zorgt doorgaans voor een hogere tevredenheid over de uitkomst.
  • Mediation is gericht op het daadwerkelijk oplossen van het conflict. Daarmee kan escalatie van het conflict en de daarmee gepaard gaande negatieve energie worden voorkomen.
  • Mediation is aanzienlijk sneller en goedkoper dan een gang naar de rechter.
  • De slagingskans van arbeidsmediation is hoog: in 90% van de gevallen is het conflict met twee tot drie gesprekken opgelost.
  • Mediation is vertrouwelijk.

Mediator in arbeidsconflicten

AK Advocaten heeft met Dimitri Kochx een deskundige MfN-geregistreerd mediator in huis. Dimitri heeft veel ervaring als mediator in arbeidsconflicten en wordt regelmatig ingeschakeld op advies van bedrijfsartsen.

De aanpak van Dimitri is voortvarend en doelgericht. Met oog voor de belangen en emoties van de partijen. Hij dringt snel door tot de werkelijke reden voor het arbeidsconflict om vervolgens te zoeken naar een voor alle partijen bevredigende oplossing.

Wilt u een arbeidsconflict voorkomen, of oplossen? Of raadt de bedrijfsarts mediation aan? Neem dan contact op met Dimitri.

Ik wil contact opnemen

Over de blogger
Dimitri Kochx

Dimitri is sinds 1999 advocaat, vanaf 2002 bij AK Advocaten. Als Managing Partner vormt hij samen met Theo Quaijtaal het Dagelijks Bestuur van ons kantoor.

Meer artikelen van Dimitri Kochx

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.