Mediation, zakelijker dan u denkt!

04 mrt 2015 Mediation Dimitri Kochx

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
Een veel gehoorde mening over mediation is dat dit alleen geschikt is voor echtscheidingen. Meer zakelijke geschillen zouden daarvoor niet geschikt zijn. Niets is minder waar! Juist ook in zakelijke geschillen kan mediation veel sneller, goedkoper en bovenal tot een betere oplossing leiden. Natuurlijk is het waar dat niet alle problemen met mediation opgelost kunnen worden en een rechter nodig is om voor de partijen de knoop door te hakken. In mijn ervaring is dit evenwel in de minderheid van de zaken het geval. De wetgever ziet in mediation een mogelijkheid om het toenemende aanbod van zaken bij de rechter te keren. Kamerlid Van der Steur heeft een initiatief wetsvoorstel ingediend om mediation te reguleren en te stimuleren. Het wetsvoorstel bestaat feitelijk uit 3 voorstellen. Het eerste voorstel ziet op het wettelijke verankeren aan welke kwaliteitseisen een mediator dient te voldoen. Denk daarbij aan verplichte opleiding, minimaal aantal vlieguren, inschrijving in een register enzovoort. Het tweede en derde deel zijn er op gericht om in civiele en bestuursrechtelijke zaken geschiloplossing middels een mediator te stimuleren. Het voorstel voor het bestuursrecht komt er op neer dat de overheden met (lichte) dwang op het mediationspoor worden gezet. Het voorstel voor het civiele recht komt er kort gezegd op neer dat in alle gevallen met een relationeel aspect (dat feitelijk neerkomt op een wederkerige overeenkomst waarvan snel sprake zal zijn) een mediationtraject het toegangskaartje vormt om een zaak aan de rechter voor te mogen leggen. Of dit nu echt een heel gelukkige keuze is van de opstellers van het wetsvoorstel, durf ik te betwijfelen. Mediation is een prachtig instrument dat vaak tot onverwachte successen leidt, maar het verplicht stellen werkt mijns inziens niet. Een van de basisvereisten van mediation is namelijk vrijwilligheid. Zonder vrijwilligheid kan er simpelweg geen goede bestendige oplossing ontstaan. Begrijp me niet verkeerd, vrijwilligheid in mediation betekent niet dat mediation vrijblijvend is. Maar daar ligt ook het probleem bij verplicht stellen. Partijen moeten namelijk wel een basisbereidheid hebben om in ieder geval over de problemen te praten en naar het verhaal van de ander te luisteren. We gaan het de komende maanden zien of en zo ja in welke mate mediation wettelijk gestimuleerd gaat worden. Buiten kijf staat dat mediation hoe dan ook een prachtige vorm is van geschiloplossing. Een vorm van geschiloplossing waar het de bedoeling is van 1 + 1 in ieder geval 2 te maken, maar het liefste 3!

Over de blogger
Dimitri Kochx

Dimitri is sinds 1999 advocaat, vanaf 2002 bij AK Advocaten. Als Managing Partner vormt hij samen met Theo Quaijtaal het Dagelijks Bestuur van ons kantoor.

Meer artikelen van Dimitri Kochx

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.