Meer zekerheid voor werknemers met arbeidscontracten voor bepaalde tijd?

18 sep 2013 Arbeidsrecht Jeroen van Kollenburg

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
Dat is in ieder geval wel het doel van de aanpassing van de “ketenregeling” bij opvolgende arbeidscontracten voor bepaalde tijd. Het wetsontwerp Wet werk en zekerheid waaruit deze aanpassing blijkt, heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan het begin van deze maand naar de Raad van State gestuurd. Ik betwijfel of deze aanpassing het resultaat oplevert dat de minister voor ogen heeft.

Huidige wetgeving

Uit de wet blijkt dat een vierde of later arbeidscontract voor bepaalde tijd in een reeks als aangegaan voor onbepaalde tijd geldt. Hetzelfde geldt wanneer opvolgende tijdelijke arbeidscontracten een termijn van 36 maanden hebben overschreden. Dit wordt de “ketenregeling” genoemd. Van een reeks is sprake bij tussenpozen van niet meer dan 3 maanden. Bij cao kan van de wettelijke regeling worden afgeweken.

Wet werk en zekerheid

Wanneer de plannen van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden doorgevoerd, zal de “ketenregeling” worden aangepast. Deze maatregel houdt in dat bij opvolgende arbeidscontracten voor bepaalde tijd eerder aanspraak kan worden gemaakt op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Niet na 3 jaar zoals nu in de wet staat, maar al na 2 jaar. In het sociaal akkoord is daarnaast opgenomen dat de keten wordt doorbroken na 6 maanden in plaats van de huidige 3 maanden. De minister wil de wijziging voor de flexwerkers vanaf 1 januari 2015 invoeren. Naast deze aanpassing zijn ook de wijzigingen van het ontslagrecht en de Werkloosheidswet in het wetsontwerp Werk en Zekerheid opgenomen. Het wetsvoorstel is op het moment van schrijven van dit artikel nog niet openbaar.

Arbeidscontracten in de praktijk

In mijn praktijk heb ik veel contact met HR-managers en professionals die betrokken zijn bij personeelszaken. De reacties op de plannen in relatie tot het doel zijn wisselend. Ik vraag mij ook af of op deze manier wel meer zekerheid voor werknemers met een arbeidscontract voor bepaalde tijd wordt gecreëerd. Een effect van de maatregel kan juist zijn dat werknemers sneller dan voorheen uitstromen. Dat levert dus voor deze werknemer helemaal geen voordeel op. Voor werkgevers houdt de wijziging in dat zij minder ruimte krijgen om tijdelijke arbeidscontracten met dezelfde werknemer aan te gaan. Zij zullen dus sneller een keuze moeten maken. Alleen wanneer wordt besloten een werknemer voor de organisatie te behouden, levert dat zekerheid op maar dat is op dit moment ook al het geval.

Over de blogger
Jeroen van Kollenburg

Jeroen geeft als salary-partner leiding aan de sectie arbeidsrecht. Hij adviseert onder meer over complexe ontslagkwesties, (internationale) reorganisaties, medezeggenschap en overtreding van arbeidsomstandighedenwetgeving.

Meer artikelen van Jeroen van Kollenburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.