Minderjarige kinderen en voorkomende paspoort perikelen

08 jun 2015 Familierecht Anoeska van Ginderen

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
Het mooie weer heeft zijn intrede gedaan en de zin om op vakantie te gaan, is bij velen inmiddels duidelijk aanwezig. Met de zomervakantie in het vooruitzicht, merk ik in de praktijk dat er bij gescheiden ouders en bij ouders waarvan de relatie is verbroken, vragen ontstaan. Deze vragen zien veelal op de toestemming van de andere ouder voor het aanvragen van paspoorten en identiteitsbewijzen voor de kinderen en op de toestemming voor een vakantie met de kinderen naar het buitenland. Paspoort en identiteitsbewijs Om naar het buitenland te kunnen reizen, dient iedereen, dus ook een minderjarige, te beschikken over een geldig paspoort of identiteitsbewijs. Bijschrijvingen van kinderen in het paspoort van ouders, zijn niet meer geldig. Daarnaast is het ook binnen de landsgrenzen raadzaam om over een geldig bewijs te beschikken, gelet op de identificatieplicht voor personen van 14 jaar en ouder. Aanvraag Kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar hebben schriftelijke toestemming van beide ouders nodig om een paspoort aan te vragen. Voor het aanvragen van een identiteitsbewijs geldt dat een kind tot 12 jaar toestemming nodig heeft. Indien een van de ouders niet instemt met de aanvraag, dan kan de andere ouder zich op grond van artikel 1:253a BW en met behulp van een advocaat tot de rechtbank wenden. De ouder kan dan aan de rechter vragen om aan hem/haar vervangende toestemming te verlenen voor het aanvragen van het benodigde document. Indien de rechter het verzoek toewijst, dan kan de ouder alsnog het document aanvragen. Overigens kan de rechter daarbij de territoriale geldigheid van het paspoort beperken, hetgeen in het paspoort wordt aangetekend. De rechter zal het verzoek slechts afwijzen indien daarvoor een gegronde reden aanwezig is. Toestemming voor vakantie naar het buitenland Ouders die gezamenlijk het ouderlijk gezag over hun minderjarige kind uitoefenen, zijn verplicht om elkaar over en weer te informeren. Tot deze informatieplicht behoort ook het informeren van de andere ouder over een vakantie. Zo behoort de achterblijvende ouder te weten waar het kind tijdens de vakantie verblijft en ook welke periode het kind op reis gaat. Veel ouders zullen geen punt maken van de vakantie van hun kind(eren). Dit kan echter anders zijn wanneer er een vermoeden bestaat dat het geen vakantie betreft, maar een permanente wijziging van de verblijfplaats van het kind. Om die reden moet de achterblijvende ouder, formeel gezien, instemmen met deze reis. Wanneer ouders geen overeenstemming bereiken over de vakantie van het kind, dan kunnen zij wederom op grond van artikel 1:253a BW en door tussenkomst van een advocaat dit geschil voorleggen aan de rechter. De ouder die de vakantie wenst, kan aan de rechter een verzoek doen tot vervangende toestemming voor de vakantie. De andere ouder kan de rechter verzoeken om te bepalen dat het kind niet met de andere ouder op reis mag. Problemen voorkomen Om kinderontvoering zoveel mogelijk te voorkomen, controleert de douane tegenwoordig strikt op minderjarige kinderen die naar het buitenland reizen. Indien het kind met een van de ouders reist of het kind een andere achternaam draagt dan de ouder in wiens aanwezigheid hij reist, zal de douane het kind niet zonder meer laten uitreizen. Mocht u voornemens zijn om zonder de andere ouder naar het buitenland te reizen met uw minderjarige kind, dan raad ik u aan om in ieder geval de noodzakelijke documenten mee te nemen waaronder de toestemmingsverklaring van de andere ouder.

Over de blogger
Anoeska van Ginderen

Anoeska is gespecialiseerd in het familierecht. Zij is zowel advocaat als mediator. Haar praktijk bestaat voornamelijk uit echtscheidingen en de verbreking van samenlevingen.

Meer artikelen van Anoeska van Ginderen
Anoeska van Ginderen - Familierechtadvocaat

4 reacties op “Minderjarige kinderen en voorkomende paspoort perikelen”

 1. Mijn zoon woont bij mij , maar Vader houd het paspoort bij hem het gehele jaar. Volgens Jeugdzorg is dit geen probleem ? Klopt dit ?

  • Geachte mevrouw Van Aken,

   De vraag of vader het paspoort bij zich mag houden, is onder meer afhankelijk van de afspraken die daarover zijn gemaakt, bijvoorbeeld in het ouderschapsplan. Het is echter wel zo dat uw zoon zich vanaf de leeftijd van 14 jaar moet kunnen legitimeren in verband met de identificatieplicht. Daarnaast geldt – ongeacht de leeftijd van uw zoon – een identificatieplicht voor wat betreft het ontvangen van medische zorg. Indien zorg voor uw zoon (bijvoorbeeld in het ziekenhuis of bij de huisartsenpost) noodzakelijk is, dan moet u uw zoon kunnen legitimeren. Verder dient u over een geldig identiteitsbewijs van uw zoon te beschikken als u naar het buitenland reist (ook indien u met hem een uitstapje naar België of Duitsland maakt). Gelet op het voorgaande is het het meest praktisch indien het paspoort van uw zoon steeds bij uw zoon blijft en dus wordt overgedragen aan de oudere ouder tijdens het wisselmoment. Indien uw ex-partner daar niet toe bereid is, dan kunt u ervoor kiezen om naast het paspoort een identiteitsbewijs voor uw zoon aan te vragen (hiervoor is wel de instemming van de andere ouder met het gezag vereist). U moet er wel rekening mee houden dat dit identiteitsbewijs niet in alle landen als geldige legitimatie wordt beschouwd.

   Met vriendelijke groet,

   Renee Heerkens

 2. Met mijn ex-partner heb ik co-ouderschap en gezag over onze beide kinderen. In de praktijk zijn de kinderen altijd bij mij, omdat ex-partner in het buitenland (UK) woont. Dit zorgt voor problemen bij de aanvraag van een nieuw paspoort voor de kinderen; hij geeft toestemming, maar zijn originele ID moet mee naar de aanvraag. Kan dit ook anders?

 3. Beste Karo,

  Bedankt voor uw vraag. Ik begrijp dat u tegen het probleem aan loopt dat u het originele identiteitsbewijs van uw ex zou moeten meenemen bij de aanvraag van het paspoort van de kinderen. Dat bevreemdt mij, nu de meeste gemeenten genoegen nemen met een kopie van het paspoort. Het standaard toestemmingsformulier gaat eveneens uit van een kopie van het paspoort. Mag ik vragen om welke gemeente het gaat?

  Bij sommige gemeenten is het ook mogelijk om via DigiD de toestemming te verlenen. Als dat bij uw gemeente niet mogelijk is én de gemeente echt het originele identiteitsbewijs wenst te zien, dan heeft u maar twee opties:
  1) uw ex komt toch naar Nederland om dit te regelen;
  2) u vraagt bij de rechtbank om vervangende toestemming voor de aanvraag van het paspoort, zodat de toestemming (en het ID-bewijs) van uw ex niet meer nodig is. Maar aan die procedure zijn de nodige kosten verbonden en bovendien kan het enige tijd duren voordat u de uitspraak van de rechtbank ontvangt. Indien u meer informatie over deze optie wenst, dan stel ik voor dat u mij belt (via telefoonnummer 076-502 20 80) zodat ik deze optie verder met u kan bespreken.

  Met vriendelijke groet,

  Anoeska van Ginderen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.