Breaking news minister Asscher over transitievergoeding na twee jaar ziekte

22 apr 2016 Arbeidsrecht Jeroen van Kollenburg

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
Minister Asscher heeft kenbaar gemaakt op welke wijze hij de WWZ wil aanpassen op het punt van de toekenning van een transitievergoeding aan de werknemer wanneer het dienstverband wordt geëindigd door de werkgever na twee jaar ziekte. In een brief aan de Tweede Kamer vermeldt hij dat de aanspraak op vergoeding blijft bestaan, maar dat het kabinet voornemens is te komen tot een regeling op grond waarvan werkgevers worden gecompenseerd voor de kosten van een bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid verschuldigde transitievergoeding. Die compensatie zal plaats moeten vinden vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds. De uniforme premie zal omhoog gaan om deze kosten te kunnen dekken. In dit verband merkt de Minister op dat (na aanpassing) voor werkgevers geen aanleiding zal bestaan om een arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte in stand te houden om de transitievergoeding niet te hoeven betalen. Er wordt bezien of het mogelijk is de voorgestelde wijziging met terugwerkende kracht in te laten gaan. De Minister maakt op korte termijn echter geen einde aan de problematiek. het wetsvoorstel dat de aanpassing moet gaan regelen zal naar verluid in 2017 bij de Kamer worden ingediend en zou, bij aanname, naar schatting op 1 januari 2018 in werking kunnen treden. Het valt te prijzen dat de Minister in zijn kaarten laat kijken, maar de onduidelijkheid over de definitieve wijziging en - met name - het al dan niet gelden van terugwerkende kracht zal er in mijn visie voor zorgen dat werkgevers voorlopig terughoudend zullen zijn bij het beëindigen van het dienstverband. Mijn advies aan de Minister: niet de handrem erop, maar gas geven zodat op kort(re) termijn duidelijkheid ontstaat voor werkgevers! Fotocredits: Fotolia / Studio Mike

Over de blogger
Jeroen van Kollenburg

Jeroen geeft als salary-partner leiding aan de sectie arbeidsrecht. Hij adviseert onder meer over complexe ontslagkwesties, (internationale) reorganisaties, medezeggenschap en overtreding van arbeidsomstandighedenwetgeving.

Meer artikelen van Jeroen van Kollenburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.