Missers bij cosmetische ingrepen; voorkomen is beter dan genezen

07 nov 2013 Letselschaderecht AK Advocaten

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
Het aantal cosmetische ingrepen stijgt nog ieder jaar. Om mij heen hoor ik mensen regelmatig roepen dat zij in de toekomst mogelijk ‘wel wat willen laten doen’. Dit is echter niet geheel zonder risico’s.

Minister Schippers: het gaat nog te vaak fout

Minister Schippers heeft op 20 oktober 2013 haar zorgen geuit over het feit dat er nog te vaak fouten worden gemaakt bij cosmetische ingrepen. Zo wordt gebruik gemaakt van onveilige producten, zoals permanente rimpelvullers en lekkende borstimplantaten, worden behandelingen uitgevoerd door niet-gekwalificeerde behandelaars en worden cliënten onvoldoende ingelicht over de risico’s die verbonden zijn aan de cosmetische ingreep. Dit leidt tot een te groot aantal fouten met vaak ingrijpende gevolgen.

Regels voor cosmetische ingrepen aanscherpen

Door de regels voor de cosmetische industrie aan te scherpen, wil minister Schippers de kans op fouten bij cosmetische ingrepen verminderen. Zo wil minister Schippers ervoor zorgen dat cliënten beter worden geïnformeerd over de risico’s die zijn verbonden aan cosmetische ingrepen; dat kijkers van cosmetische televisieprogramma’s worden gewaarschuwd voor eventuele risico’s; dat er een leeftijdsgrens worden ingesteld van 18 jaar en er meer eisen worden gesteld aan de bekwaamheid van behandelaars. Ik ben blij te horen dat minister Schippers orde op zaken wil stellen in de cosmetische industrie. Gezien de toenemende populariteit van cosmetische ingrepen en de risico’s die aan cosmetische ingrepen zijn verbonden, is het van groot belang dat cliënten goed worden voorgelicht en de kwaliteit van de behandelingen wordt bewaakt.

Verhalen van de schade

Voor sommige mensen komt het initiatief van minister Schippers helaas te laat. In geval van een mislukte cosmetische ingreep kan het raadzaam zijn om juridische bijstand te zoeken voor het verhalen van de schade die de mislukte ingreep heeft veroorzaakt. Indien u vermoedt dat er tijdens een cosmetische ingreep een fout is gemaakt, kunt u juridisch advies inwinnen over de haalbaarheid van een schadeclaim. Indien blijkt dat er een fout is gemaakt, kunt u de behandelaar en/of de instelling waar u de cosmetische ingreep uit heeft laten voeren aansprakelijk stellen voor de schade die u heeft geleden door de fout. De behandelaar/ instelling dient de schade die u heeft geleden als gevolg van de fout in beginsel de vergoeden. De schade kan bestaan uit de concrete schade die u heeft geleden, doordat u bijvoorbeeld niet kunt werken of huishoudelijke hulp nodig heeft als gevolg van de fout die is gemaakt. Ook kan een vergoeding worden verstrekt voor het leed dat u heeft doorgemaakt, bijvoorbeeld doordat u veel pijn heeft gehad of dat er sprake is van lichamelijke misvormingen als gevolg van de fout.

Voorkomen is beter dan genezen

Mijn advies aan iedereen die een cosmetische ingreep overweegt, is om zo veel mogelijk informatie in te winnen over de kwalificaties van de behandelaar en de risico’s die verbonden zijn aan de ingreep. Zo kan een goede afweging worden gemaakt over het al dan niet laten verrichten van de ingreep en worden de risico’s op eventuele fouten zoveel mogelijk beperkt.

Over de blogger
AK Advocaten

AK Advocaten is één van de grotere advocatenkantoren in West-Brabant. Een sterk kantoor wordt gedragen door een team van sterke individuen.

Meer artikelen van AK Advocaten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.