Niet gewerkte uren tijdens de lockdown: inhalen of niet?

23 jul 2021 Arbeidsrecht Esther Evenblij

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

Wibra mag zijn medewerkers de uren laten inhalen die zij tijdens de lockdown niet hebben gewerkt. Dat oordeelde de kortgedingrechter op 5 juli jl. in een zaak die was aangespannen door vakbond FNV.

Flexibel contract

Wibra liet haar medewerkers met een flexibel contract tijdens de lockdown zoveel mogelijk werken. Voor zover dat niet kon, registreerde Wibra de niet gewerkte uren als minuren. Volgens Wibra moeten de medewerkers deze minuren inhalen in de rest van het jaar.

CAO

Wibra en haar medewerkers zijn gebonden aan de cao Retail non-food. In artikel 4 van die cao is bepaald dat werknemers een flexibel contract kunnen hebben. Werknemers met een flexibel contract moeten een gemiddeld aantal uren per week werken, waarvoor zij een vast loon ontvangen. Dat maakt compensatie van uren mogelijk.

Standpunt FNV

De FNV stelt zich op het standpunt dat artikel 4 van de cao in strijd is met artikel 7:628 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek: ‘geen arbeid, wel loon’. Artikel 4 van de cao is volgens de FNV bedoeld voor de situatie van ‘ziek en piek’ (korte periodes), en niet voor de situatie van een maandenlange lockdown.

FNV is ook van mening dat Wibra niet handelt als een goed werkgever door de minuren te laten inhalen, terwijl zij voor de coronaproblematiek loonsubsidie uit de NOW heeft gekregen. FNV vindt daarom dat Wibra van twee walletjes eet: aan de ene kant subsidie ontvangen om het loon door te betalen in de periode dat niet werd gewerkt, en aan de andere kant die uren onbetaald te laten inhalen.

Oordeel van de rechter: goede toepassing van cao

De kortgedingrechter oordeelt dat artikel 4 van de cao niet in strijd is met de wet. De medewerkers hebben tijdens het gedwongen thuiszitten hun volledige loon ontvangen. Daarvoor zijn de subsidies ook gebruikt. Dat artikel 4 van de cao alleen mag worden toegepast in een situatie van ‘ziek en piek’ zoals de FNV vindt, blijkt niet uit de tekst van de cao. Toepassing van de cao leidt ook niet tot het gevolg dat de medewerkers zich onbeperkt beschikbaar moeten houden voor het inhalen van de minuren.

Wibra moet minimaal drie weken van tevoren in overleg met de individuele medewerkers de roosters vaststellen en hierbij zo veel mogelijk de wensen van de medewerker volgen. Tevens zijn er grenzen gesteld aan het maximaal aantal uren dat ingehaald moet worden. Het gaat om slechts 40 minuten per medewerker in de resterende 35 weken van 2021. Dat is niet onaanvaardbaar. Volgens de kortgedingrechter maakt FNV ten onrechte het verwijt dat Wibra niet als goed werkgever handelt.

Of de vakbond de uitspraak gaat aanvechten en kans maakt in hoger beroep, is nog niet duidelijk. Dat zullen we moeten afwachten.

Gevolgen

In de pers is deze uitspraak als baanbrekend gepresenteerd. Dat is naar mijn mening niet terecht. Door de toepassing van de CAO kan deze uitspraak niet gelijkgesteld worden met een situatie waarin geen CAO van toepassing is. De uitspraak mag dus niet (te) ruim worden uitgelegd.

Heeft u advies nodig over minuren of andere arbeidsrechtelijke vragen, neem gerust contact met mij op!

Neem contact op

Over de blogger
Esther Evenblij

Esther werkt vanaf september 2020 bij de sectie Arbeidsrecht van AK Advocaten, sinds maart 2022 als advocaat. Esther werkt zowel voor werkgevers als voor werknemers.

Meer artikelen van Esther Evenblij

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.