Nieuwe aanpak verloedering van gebouwen en terreinen

08 jan 2015 Omgevingsrecht Boudewijn Baan

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
Eigenaren van panden, open erven en terreinen die het onderhoud in ernstige mate verwaarlozen kunnen vanaf 1 januari 2015 worden geconfronteerd met een extra prikkel. Dankzij de nieuwe aanpak om verloedering van gebouwen en terreinen tegen te gaan, kan een extra prikkel worden gegeven om herstel van onderhoud uit te voeren.  Als gevolg van inwerkingtreding van een nieuw artikel per 1 januari 2015 uit de Woningwet (artikel 92a) kan het bevoegd gezag (meestal het college van burgemeester en wethouders van de gemeente) een nieuw handhavingsinstrument hanteren: het opleggen van een bestuurlijke boete. Het bestaande handhavingsinstrumentarium dat gericht is op herstel (zoals het opleggen van een last onder bestuursdwang of last onder dwangsom) bood volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onvoldoende mogelijkheden in de praktijk om effectief te kunnen optreden tegen het overtreden van de Woningwet. Het invoeren van de bestuurlijke boete geeft aan gemeenten de mogelijkheid om verloedering van wijken en buurten effectiever te kunnen aanpakken bij overtreding van voorschriften uit de Woningwet en het Bouwbesluit 2012 (de tekst van artikel 1b Woningwet is in verband daarmee aangescherpt). De boete is bedoeld voor herhalende overtreders, dat wil zeggen diegenen die binnen twee jaar al eerder artikel 1b Woningwet hebben overtreden. De hoogte van de boete kan variëren afhankelijk van de ernst van de overtreding van minimaal € 8.100,00 tot maximaal € 20.250,00. Die laatste categorie is van toepassing indien er sprake is van een overtreding die gepaard gaat met een bedreiging van de leefbaarheid of een gevaar voor de gezondheid of veiligheid. Daarnaast is nog een belangrijk nieuw element toegevoegd aan de regelgeving. Het betreft het aanscherpen van de bestaande beheermaatregel. Indien er sprake is van een bedreiging van de leefbaarheid of een gevaar voor de gezondheid of veiligheid kan het bevoegd gezag (naast de bestuurlijke boete) ook besluiten de eigenaar van een gebouw, open erf of terrein, te verplichten om dit in beheer te geven aan het bevoegde gezag. De eigenaar is vervolgens verplicht om de kosten van beheer te vergoeden totdat alle noodzakelijke aanpassingen door de eigenaar zijn uitgevoerd en de betreffende kosten zijn voldaan. Structurele verwaarlozing van panden en terreinen is voor velen een doorn in het oog, vanwege de vergaande verloedering van de leefomgeving. De praktijk zal uitwijzen of gemeenten de nieuwe mogelijkheden snel kunnen gaan benutten om dit eindelijk eens aan te pakken!

Over de blogger
Boudewijn Baan

Boudewijn heeft zich gespecialiseerd in het ruimtelijk ordeningsrecht, onteigeningsrecht en milieurecht.

Meer artikelen van Boudewijn Baan

Eén reactie op “Nieuwe aanpak verloedering van gebouwen en terreinen”

  1. graag uw mening over casus met een twist: de gemeente draagt bij aan de verloedering van een pand door stilzitten (valt m.i. onder OD) met gevaaar voor brand (illegale bewoners doen aan BBQ) in een oud kantoorpand (ruiten gesloopt) dat 8 etages met asbest volzit.
    de reden dat de gemente stil zit is dat ze de eigenaar willen dwingen to sociale (huur)woningbouw ‘en dat die uitgebaat gaan worden bij een ‘ zakenpartner’ van de gemeente. De eigenaar (projectontwikkelaar) verdient dan niets maar mag wel kosten maken… (investering zal ca 3/4 mio bedragen, van 28 huizen mogen er slechts 5 koopwoningen zijn.
    Is hier sprake van een vorm van wanbeleid door de gemeente?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.