Wat houdt de nieuwe Leidraad voor de afwikkeling van beroepsziektezaken in?

11 dec 2020 Letselschaderecht Linda Brokken

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

Beroepsziektezaken zijn erg complex. Werknemers die hun werkgever aansprakelijk willen stellen voor een beroepsziekte ervaren dit traject dan ook vaak als zeer problematisch. Zo duren de trajecten te lang, kosten ze te veel geld en zijn ze erg belastend voor (zieke) werknemers.

Leidraad Afwikkeling Beroepsziektezaken

Om deze trajecten te verbeteren heeft de Letselschaderaad in november 2020 een nieuwe Leidraad Afwikkeling Beroepsziektezaken gepresenteerd. Deze nieuwe leidraad heeft als doel de praktijk te verbeteren, door de samenwerking tussen partijen die professioneel bij beroepsziektezaken zijn betrokken te stimuleren en te stroomlijnen. Daarbij vormen openheid, vertrouwen en de deskundigheid van de betrokken partijen het fundament van de Leidraad.

De Leidraad is bindend voor de leden van het Verbond van Verzekeraars en de aangesloten organisaties Register Letselschade.

Wat maakt een beroepsziektezaak zo complex?

Een werkgever is aansprakelijk voor de gezondheidsschade van een werknemer, als deze schade is ontstaan in de uitoefening van zijn werkzaamheden. In de praktijk blijkt het vaak problematisch voor een werknemer om aan te tonen dat de klachten werkgerelateerd zijn. Hierdoor wordt het voor de werknemer lastig om zijn schade te verhalen. Waar ligt dat aan?

1. De werkomstandigheden - blootstelling

De omstandigheden waaronder de werknemer zijn werkzaamheden heeft verricht moeten in kaart worden gebracht. De werknemer moet zijn blootgesteld aan werkomstandigheden die schadelijk zijn voor de gezondheid.Denk daarbij aan de blootstelling aan toxische stoffen, het over een langer periode verrichten van fysiek (te) zwaar werk of aan de blootstelling aan lawaai. Zie voor voorbeelden: https://www.beroepsziekten.nl

2. Is de gezondheidsschade veroorzaakt door het werk?

Daarnaast moet de werknemer aantonen dat zijn gezondheidsschade door de werkzaamheden is veroorzaakt. Omdat er meerdere oorzaken kunnen zijn voor een bepaalde aandoening is dat vaak niet eenvoudig. Denk daarbij aan de situatie waarin een werknemer longkanker heeft opgelopen. Tijdens zijn werk heeft hij asbeststof ingeademd, maar hij heeft ook langdurig gerookt. Dan is het moeilijk vast te stellen waardoor de longkanker is ontstaan.

Het doel van de Leidraad

Zoals gezegd is het doel van de Leidraad het verbeteren van de afhandeling van beroepsziekteclaims. Dit doel moet worden bereikt door de betrokken partijen (zoals slachtoffers, werkgevers en verzekeraars) te laten samenwerken. Het uitgangspunt daarbij is openheid en vertrouwen. Ondanks het feit dat partijen vaak tegengestelde belangen hebben, kan dit het traject wel verbeteren. Door samen te werken kunnen immers tijd en kosten worden bespaard, waardoor het traject van een beroepsziekteclaim minder belastend wordt voor de werknemer.

In de Leidraad is een stappenplan opgenomen dat moet helpen bij het verbeteren van de samenwerking. Een van de stappen waarin de samenwerking duidelijk naar voren komt, is het gezamenlijk bezoek aan de werkplek. Dit bezoek kan meer duidelijkheid geven over wat er precies tijdens het werk is gebeurd. Daarnaast worden er in de Leidraad termijnen genoemd voor het doorlopen van de verschillende stappen. En worden de kosten voor een deskundigenonderzoek gedeeld.

De praktijk

Wat de Leidraad in de praktijk gaat betekenen zal de tijd moeten leren. Hopelijk zal hij bijdragen aan een efficiƫntere behandeling en dus ook een snellere beoordeling van beroepsziektezaken. Beroepsziektezaken zijn en blijven alleen wel bij uitstek zaken die zowel feitelijk als juridisch erg complex zijn. Voor een werknemer zal de drempel dus hoog blijven om de aansprakelijkheid rond te krijgen.

Vragen?

Bij beroepsziektezaken is deskundige bijstand een must. Heeft u vragen over een beroepsziektezaak? Neem dan gerust contact met ons op!

Over de blogger
Linda Brokken

Linda is in juli 2020 afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Tijdens haar studie liep zij onder meer stage bij AK Advocaten. Sinds september 2020 is Linda aan ons kantoor verbonden en sinds maart 2022 als advocaat.

Meer artikelen van Linda Brokken

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.