Breaking news: De NOW-regeling is bekend!

31 mrt 2020 Arbeidsrecht Frans van Meer

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

Vanochtend om 10.00 uur heeft Minister Koolmees de NOW-regeling bekendgemaakt. Op 17 maart jl. kondigde de Minister de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW) al aan. Vanochtend lichtte hij de uitwerking toe.

De belangrijkste bepalingen van de NOW-regeling

Hieronder een korte toelichting bij de belangrijkste bepalingen:

  • De subsidieaanvraag kan vanaf 6 april worden ingediend.
  • De hoogte van het bedrag van de subsidieverlening is de uitkomst van: A x B x 3 x 1,3 x 0,9.

Hierbij staat A voor het percentage van de door de werkgever verwachte omzetdaling; B voor de loonsom waarbij wordt uitgegaan van de totale loonsom van werknemers waarvoor de werkgever het loon heeft uitbetaald met dien verstande dat het in aanmerking te nemen loon per werknemer niet meer bedraagt dan € 9.538 per tijdvak van één maand.

  • In beginsel wordt de subsidie gebaseerd op de loonsom van januari 2020. De subsidie per maand bedraagt maximaal 90% van de loonsom over januari 2020.
  • Er kan een subsidie worden verleend aan een werkgever, die gedurende een aaneengesloten periode van drie kalendermaanden in de periode van 1 maart tot en met 31 juli 2020 verwacht te worden geconfronteerd met een daling van de omzet van ten minste 20%. De subsidie kan worden verleend over de loonsom in de periode van 1 maart tot en met 31 mei 2020. De subsidie kan worden verleend per loonheffingennummer.
  • Werkgevers hebben de keuze om de omzetdaling te berekenen over de meetperiode startend op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020. Het moet daarbij altijd om een aaneensluitende periode van drie maanden gaan. Werkgevers moeten deze keuze voor de meetperiode maken bij de aanvraag; bij de definitieve afrekening kan de meetperiode niet meer worden aangepast. De tegemoetkoming in de loonkosten blijft ongeacht die keuze betrekking hebben op de loonkosten tussen maart en mei 2020, ongeacht over welke van die driemaandsperioden (meetperiode) de omzet is bepaald.
  • Werkgevers mogen gedurende de NOW-regeling geen ontslagaanvraag UWV indienen. Doen zij dit wel dan wordt de loonsomberekening gecorrigeerd met de loonsom van de werknemer plus een verhoging van 50% (boete). Deze correctie wordt toegepast bij alle ontslagaanvragen die in de periode van 18 maart tot en met 31 mei 2020 zijn ingediend en die niet binnen de daarvoor gestelde termijn zijn ingetrokken.

Relevante ontwikkelingen NOW-regeling

Het leek ons goed om je nu al van de belangrijkste punten van de regeling op de hoogte te brengen. In de komende dagen zullen wij je uiteraard op de hoogte houden van alle relevante ontwikkelingen. Je kunt hier de NOW regeling zelf raadplegen.

Heb je vragen over de regeling? Aarzel dan niet om met Jeroen van Kollenburg of met mij, Frans van Meer, contact op te nemen.

Over de blogger
Frans van Meer

Frans werkt sinds januari 2008 bij AK Advocaten. Hij houdt zich met name bezig met het Arbeidsrecht.

Meer artikelen van Frans van Meer

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.