Nieuws op het terrein van het Familierecht

22 jun 2016 Familierecht Anoeska van Ginderen

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
De sectie Familierecht van AK Advocaten houdt u graag op de hoogte van recente ontwikkelingen in het Familierecht. Soms is het even rustig met deze ontwikkelingen, maar niet op dit moment. Reden waarom ik u graag informeer over enkele interessante nieuwtjes.

Wetsvoorstel beperkingen wettelijke gemeenschap van goederen aangenomen

In mijn blog informeerde ik u al over het wetsvoorstel tot beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen, zoals dat op 11 juli 2014 is ingediend. Ik kan u berichten dat dit wetsvoorstel op 19 april 2016 is aangenomen door de Tweede Kamer. Het amendement van de ChristenUnie, SP en SGP om in de toekomst een keuze te kunnen maken tussen enerzijds het nieuwe basisstelsel van de beperkte gemeenschap van goederen en anderzijds de algehele gemeenschap van goederen, heeft het niet gehaald. Hiermee werd beoogd te voorkomen dat personen die in de toekomst alsnog in gemeenschap van goederen willen trouwen, daarvoor naar de notaris moeten. Of het wetsvoorstel daadwerkelijk wet wordt, hangt af van de Eerste Kamer die het wetsvoorstel kan aannemen of verwerpen. Indien u de behandeling van het wetsvoorstel wilt volgen, dan kunt u de website van de Eerste Kamer raadplegen.

Aankondiging wetsvoorstel D66 met betrekking tot het ouderlijk gezag

Als we naar de cijfers van het CBS kijken, dan zien we dat het percentage kinderen dat in een gezin met gehuwde ouders wordt geboren, daalt en het percentage kinderen dat wordt geboren in een gezin met ongehuwde ouders stijgt. In onze eerdere blog heeft u al kunnen lezen dat alleen gehuwde ouders of ouders die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan automatisch ouderlijk gezag over hun kind krijgen. Dit geldt niet voor de ongehuwde/ongeregistreerde juridische vader of duomoeder. De D66 vindt dit onderscheid niet wenselijk. De D66 wil dat het ouderlijk gezag van de juridisch vader of juridisch duomoeder tegelijk met de erkenning wordt geregeld en zal daarvoor een wetsvoorstel indienen. Het is nu afwachten wanneer het initiatiefvoorstel bij de Tweede Kamer wordt ingediend. Zoals u van ons gewend bent, houden wij u hiervan op de hoogte.

CBS: ‘Bijna twee op de tien kinderen wonen niet bij vader’

Uit onderzoek van het CBS, gepubliceerd op 17 juni jl., blijkt dat steeds meer kinderen niet bij hun vader wonen. Ook zijn er relatief weinig kinderen die met hun vader alleen wonen. De uitkomst van dit onderzoek verbaast naar mijn mening niet, aangezien het aantal echtscheidingen in de afgelopen jaren is gestegen. Indien ouders uiteengaan, moeten er afspraken worden gemaakt over de kinderen. Zo moet onder meer worden afgesproken waar de kinderen hun hoofdverblijf hebben en hoe vaak zij de ouder bij wie de kinderen niet het hoofdverblijf hebben, zien. In de praktijk blijkt de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken nog vrij traditioneel. In het overgrote deel van de gevallen gaan de kinderen na het uiteengaan van de ouders bij de moeder wonen (dit wordt door het onderzoek van het CBS nog eens bevestigd) en wordt er een contactregeling afgesproken tussen de kinderen en de vader. Een regeling van een weekend per veertien dagen en soms daarnaast een dag per week, is daarbij geen uitzondering. Toch zijn er vele varianten mogelijk op deze ‘standaardregeling’. Indien ouders hun arbeidsuren flexibel kunnen indelen, kan een co-ouderschapsregeling worden afgesproken. In de praktijk wordt vaak gedacht dat dit een week-op-week-af regeling moet zijn, maar niets is minder waar. Ook hierop zijn weer varianten denkbaar. Van belang is dat een regeling wordt afgesproken die 1) in het belang is van de kinderen en 2) die voor beide ouders werkbaar is. Indien een deugdelijke regeling wordt getroffen, hoeft het feit dat de kinderen vaker bij de moeder wonen, dan bij de vader, niet in de weg te staan aan goed contact tussen vaders en hun kinderen. Ik adviseer u wel om de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken goed vast te leggen in een ouderschapsplan en dit bij voorkeur te laten bekrachtigen door de rechtbank. De sectie Familierecht van AK Advocaten kan u daarover adviseren en indien nodig in bijstaan.

Over de blogger
Anoeska van Ginderen

Anoeska is gespecialiseerd in het familierecht. Zij is zowel advocaat als mediator. Haar praktijk bestaat voornamelijk uit echtscheidingen en de verbreking van samenlevingen.

Meer artikelen van Anoeska van Ginderen
Anoeska van Ginderen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.