No cure no pay; aantrekkelijk of niet?

23 feb 2021 Letselschaderecht Jolanda Broeders

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

Alleen in letselschade- en overlijdensschadezaken mag een advocaat met de cliënt onder bepaalde voorwaarden prijsafspraken maken op basis van “no cure no pay”. De vraag is echter of dergelijke prijsafspraken voor het slachtoffer wel zo aantrekkelijk zijn als ze in eerste instantie lijken. 

Wat betekent no cure no pay?

“No cure no pay” houdt in dat de cliënt slechts de advocaatkosten hoeft te betalen als een zaak succesvol is, dus als er een financieel resultaat (schadevergoeding) uit de zaak komt. De cliënt betaalt dan doorgaans een percentage van het behaalde financiële resultaat van de zaak. Heeft een zaak geen succes, dan hoeft de cliënt niets te betalen.    

In principe is het voor een advocaat niet toegestaan om een dergelijke resultaat gerelateerde beloning met de cliënt af te spreken. Voor letselschade- en overlijdensschadezaken bestaat echter een uitzondering. Onder bepaalde voorwaarden mag een advocaat in deze zaken wel no cure no pay afspraken maken met een maximale toegestane vergoeding van 25% van het financiële resultaat  van de zaak (de schadevergoeding). De vraag is echter of dergelijke afspraken wel zo aantrekkelijk zijn als ze in eerste instantie lijken voor het slachtoffer. 

Advocaatkosten worden vergoed door de aansprakelijke partij

Als de aansprakelijkheid komt vast te staan, is de wederpartij verplicht de advocaatkosten (buitengerechtelijke kosten) te vergoeden. De kosten worden dan aangemerkt als een schadepost van het slachtoffer.

Er gelden in dit verband twee spelregels:

  1. Het moet redelijk zijn dat deze kosten worden gemaakt.
  2. De kosten moeten redelijk zijn en in verhouding staan tot de hoogte van de schade.

Als aan deze twee eisen is voldaan, is de aansprakelijke partij verplicht de kosten te vergoeden. Staat de aansprakelijkheid in een zaak al vast op het moment dat de zaak door de advocaat in behandeling wordt genomen, dan worden de advocaatkosten in principe dus al betaald. 

Dubbel declareren is in strijd met de goede zeden

Recent deed de rechtbank Oost-Brabant uitspraak in een zaak waarbij de advocaat no cure no pay afspraken had gemaakt met het slachtoffer van een verkeersongeval. Onderdeel van de prijsafspraken was dat het slachtoffer 25% van het behaalde financiële resultaat verschuldigd was aan de advocaat. 

Allianz, de aansprakelijkheidsverzekeraar van de wederpartij, had de aansprakelijkheid reeds erkend op het moment dat de advocaat de zaak in behandeling nam. De advocaat kon zijn kosten dus indienen bij Allianz. 

Door ook nog een percentage van de schadevergoeding van het slachtoffer te krijgen werd de advocaat in feite dubbel beloond. Dit ging ten koste van de schadevergoeding voor het slachtoffer. 

De rechtbank oordeelde dat de no cure no pay afspraken in dit concrete geval, gelet op het zogenaamde dubbel declareren, in strijd waren met de goede zeden.

Wij behandelen geen zaken op basis van no cure no pay

No cure no pay afspraken leiden voor slachtoffers veelal tot een complexe situatie. Er gaat namelijk een deel van de schadevergoeding van het slachtoffer af. Vandaar dat wij geen zaken behandelen op basis van no cure no pay. 

Stel dat je als slachtoffer zodanig ernstig letsel oploopt dat je niet meer in jouw eigen woning kan blijven wonen. Je ontvangt hiervoor een schadevergoeding van bijvoorbeeld € 100.000 om jouw nieuwe woning te kunnen bekostigen. Wanneer in dat geval een no cure no pay afspraak is gemaakt van 25% moet je van die € 100.000,00 een bedrag van € 25.000,00 aan jouw advocaat betalen. Dat is geen wenselijke situatie. Dan moet je alsnog een deel van de nieuwe woning zelf betalen. In veel gevallen is dat voor het slachtoffer helemaal niet mogelijk.  

Aangezien de advocaat zijn kosten kan indienen bij de aansprakelijke wederpartij is er in een dergelijke situatie in feite sprake van een dubbele betaling aan de advocaat. Volgens de rechtbank Oost-Brabant is dat in strijd met de goede zeden.

Conclusie

No cure no pay afspraken zijn dus voor slachtoffers zeker niet zo aantrekkelijk als ze in eerste instantie lijken, op enkele uitzonderingen na. 

Heb jij een ongeluk gehad en heb je hulp nodig? Neem dan contact op met mij of met een van mijn collega’s. Wij helpen je graag!

Contact opnemen

Over de blogger
Jolanda Broeders

Jolanda werkt sinds 1995 bij AK Advocaten. Haar praktijk bestaat volledig uit letselschadezaken.

Meer artikelen van Jolanda Broeders
Jolanda Broeders Letselschadeadvocaat

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.