NOW-update: De NOW-regeling in de praktijk

07 apr 2020 Arbeidsrecht Jeroen van Kollenburg

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

De NOW-regeling is in werking getreden. Via de website van het UWV kunnen werkgevers een subsidie aanvragen waarmee maximaal 90% van de lonen aan werknemers kunnen worden betaald.

Aanpassingen op de regeling

Op 31 maart jl. maakte Minister Koolmees de uitwerking van de NOW-regeling bekend. Op 4 april jl. werd de regeling per direct op de volgende punten aangepast:

 • De berekening van de korting op de subsidie als werkgever bedrijfseconomisch ontslag aanvraagt. Dit wordt hieronder toegelicht aan de hand van enkele rekenvoorbeelden.
 • Een extra toets door UWV als werkgever tijdens de subsidieperiode (1 maart tot 31 mei 2020)  een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen indient. De werkgever moet aannemelijk maken dat NOW-subsidie voor hem geen voor de hand liggende oplossing is. Het UWV zal wel terughoudendheid betrachten bij deze aanvullende toets (marginale toetsing)
 • Enkele technische aanpassingen

De regeling

Werkgever kan bij een omzetdaling van minimaal 20% over gedurende drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten ontvangen van maximaal 90% naar rato van de omzetdaling.

De omzetdaling

 • 25% van de omzet van 2019
 • wordt vergeleken met de omzet over een van de volgende periodes:
 • maart-april-mei
 • april-mei-juni
 • mei-juni-juli

Het is aan de werkgever om de meetperiode vast te stellen. Het advies is om dit zorgvuldig te doen. Wanneer de gevolgen pas met vertraging in de omzetcijfers zichtbaar worden, zal een latere meetperiode gekozen worden. Houd er wel rekening mee dat dit ook gevolgen heeft in het geval van een eventuele verlening van de NOW-regeling.

De loonkosten

Het voorschot van de subsidie wordt gebaseerd op de loonsom van januari 2020. De loonsom bestaat uit het loon waarover de premies werknemersverzekeringen worden afgedragen, het SV-loon. Deze wordt vermenigvuldigd met 3. In verband met onder andere pensioenlasten en vakantiegeld wordt dit bedrag vermenigvuldigd met een factor 1,3.

Bij de vaststelling van de definitieve subsidie wordt de loonsom van januari vergeleken met de loonsom over de periode maart, april en mei 2020.

Een rekenvoorbeeld Onderneming X B.V.

 • Onderneming X heeft in januari 2020 een loonsom van € 60.000
 • De omzetdaling bedraagt 30%
 • Het voorschot op de subsidie bedraagt dan 0,3 x € 60.000 x 3 x 1,3 x 0,9 x 0,8 = € 50.544 (30% omzetdaling x € 60.000 loonsom x 3 maanden x 30% opslag x 90% totale subsidie x 80% voorschot)
 • De totale subsidie bedraagt dan € 63.180

Variant 1: loonsom is in maart-april-mei gedaald met € 18.000

 • de loonsom van onderneming X daalt over de periode maart, april en mei met € 18.000
 • terugbetaling verplichting op grond van 90%
 • terug te betalen subsidiebedrag: € 18.000 x 1,3 x 0,9 = € 21.060
 • de resterende subsidie bedraagt: € 63.180 - € 21.060 = € 42.120

Variant 2: Onderneming X ontslaat werknemers wegens bedrijfseconomische redenen

 • onderneming X vraagt in de subsidieperiode toch voor twee werknemers ontslag aan
 • de loonsom van deze twee medewerkers bedraagt per maand € 7.000
 • terug te betalen subsidiebedrag: € 7.000 x 1,5 x 3 x 1,3 x 0,9 =  € 36.855 (€ 7.000 loonsom x 1,5 50% boete x 3 maanden x 30% opslag x 90% totale subsidie)
 • resterende subsidie bedraagt: € 63.180 -€ 36.855 = € 26.325

Een verlaging van de loonsom, bijvoorbeeld door het niet verlengen van tijdelijke contracten of het niet langer oproepen van oproepkrachten kan behoorlijke gevolgen hebben voor de hoogte van de definitieve subsidie. Hetzelfde geldt voor een ‘bedrijfseconomisch’ ontslag via een procedure bij het UWV. Het is daarom belangrijk om voordat een aanvraag wordt ingediend goed te bekijken of in de subsidieperiode de loonsom lager zal worden of dat er toch werknemers moeten worden ontslagen.

Kunnen wij je daarbij van dienst zijn of je daaromtrent informeren? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Over de blogger
Jeroen van Kollenburg

Jeroen geeft als salary-partner leiding aan de sectie arbeidsrecht. Hij adviseert onder meer over complexe ontslagkwesties, (internationale) reorganisaties, medezeggenschap en overtreding van arbeidsomstandighedenwetgeving.

Meer artikelen van Jeroen van Kollenburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.