Blogserie Omgevingswet: Ow, zit dat zo! – De OPA en BOPA

19 jan 2023 Omgevingsrecht Renata Königel

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

Nieuw jaar, nieuwe blogserie! De nieuwe Omgevingswet (Ow) treedt op 1 januari 2024 in werking. Daarom zetten we enkele weetjes op een rijtje, zodat u weet: Ow, zit dat zo! Blog 1 gaat over het afwijken van het omgevingsplan.

Ik wil meer weten over Omgevingsrecht

Huidig systeem

Onder het huidige systeem kan op 3 manieren van het bestemmingsplan worden afgeweken:

 1. binnenplanse afwijkingsmogelijkheid;
 2. kruimelvergunning;
 3. buitenplanse afwijking met goede ruimtelijke onderbouwing.

Op de binnenplanse afwijkingsmogelijkheid en de kruimelvergunning is de reguliere procedure van toepassing. De beslistermijn bedraagt 8 weken + mogelijke verlening van 6 weken. Op de buitenplanse afwijking is de uitgebreide procedure van toepassing. De beslistermijn bedraagt 26 weken + eventuele verlening van 6 weken. Natuurlijk kan ook een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld.

Nieuw systeem: OPA en BOPA

Onder de Ow kan eveneens op 3 manieren van het omgevingsplan worden afgeweken:

 1. omgevingsvergunning binnenplanse omgevingsplanactiviteit: “OPA”;
 2. omgevingsvergunning buitenplanse omgevingsplanactiviteit: “BOPA”;
 3. of de gewijzigde vaststelling van een omgevingsplan.

Net als nu kan het omgevingsplan een binnenplanse afwijkingsmogelijkheid bevatten. De kruimelvergunning vervalt onder de Ow. Gemeenten kunnen echter wel besluiten kruimelgevallen in hun omgevingsplan op te nemen. Daarnaast kan buitenplans worden afgeweken of het omgevingsplan worden gewijzigd.

Opvallend is dat de reguliere procedure onder de Ow in beginsel op alle omgevingsvergunningen van toepassing is. Dus ook voor de BOPA. Maar, het bevoegd gezag kan besluiten de uitgebreide voorbereidingsprocedure op de BOPA van toepassing te verklaren. Dat kan als de activiteit aanzienlijke gevolgen voor de fysieke leefomgeving kan hebben of verschillende belanghebbenden bedenkingen kunnen hebben.

AK vastgoed- en omgevingsrecht windpark

''De nieuwe Omgevingswet (Ow) treedt op 1 januari 2024 in werking''

Conclusie

Dus:

 • binnenplanse afwijking wordt binnenplanse omgevingsplanactiviteit (OPA);
 • kruimelvergunning vervalt;
 • buitenplans afwijken wordt buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA);
 • of gewijzigd vaststellen omgevingsplan;
 • reguliere procedure van toepassing, tenzij bevoegd gezag voor BOPA uitgebreide procedure van toepassing verklaart.

Vragen met betrekking tot de nieuwe Omgevingswet? Neem contact op met mij of één van mijn collega’s van de sectie Omgevingsrecht. Wij helpen u graag!

Ik ga contact opnemen

Over de blogger
Renata Konigel

Renata heeft jarenlang als jurist bij verschillende Brabantse gemeenten gewerkt. Hierdoor heeft zij veel kennis van de gemeentelijke organisatie en regels. In 2013 heeft Renata de overstap naar de advocatuur gemaakt.

Meer artikelen van Renata Konigel
Renata Königel-de Pijper

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.