Blogserie Omgevingswet deel III: Motie startsein van de Omgevingswet door Eerste Kamer aangenomen

12 jul 2022 Omgevingsrecht Renata Königel

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

Vandaag is tijdens de plenaire vergadering van de Eerste Kamer der Staten-Generaal de motie Rietkerk aangenomen. Deze motie houdt in dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2023 het uitgangspunt is en blijft.

Ik wil meer weten over Omgevingsrecht

Inhoud motie

In de motie worden drie concrete punten aangedragen. Het eerste punt is dat inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2023 het uitgangspunt is en blijft. Reden hiervoor is dat de bevoegde gezagen, dus gemeentes, provincies e.d., hun voorbereidingen daarop kunnen inrichten en de uitvoering geen vertraging oploopt.

Het tweede punt ziet op de wenselijkheid van het uitbrengen van een geactualiseerd advies door het adviescollege ICT-toetsing. De motie spreekt uit dat met het oog op de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2023 het advies in oktober dit jaar dient te worden uitgebracht.

Het derde punt is het verzoek om voortgangsinformatie vanuit het interbestuurlijke programma over performance, stabiliteit, integrale ketentesten en tijdelijke alternatieve maatregelen. Dit verzoek is gericht aan de regering. Daarmee wordt beoogd dat de Eerste Kamer tijdig kennisneemt van de testuitslagen  en de verbeteringen van de keten.

De aanname van de motie betekent dat de regering wordt opgeroepen om de Omgevingswet per 1 januari 2023 in werking te laten treden. Echter, de regering zal in oktober alsnog beslissen of de Omgevingswet ook daadwerkelijk per 1 januari 2023 in werking zal treden.

beslag

''De aanname van de motie betekent dat de regering wordt opgeroepen om de Omgevingswet per 1 januari 2023 in werking te laten treden.''

Waarom nu?

Eén van de redenen dat het startsein van de Omgevingswet zo belangrijk is, is dat overheden zich dan kunnen voorbereiden en kunnen testen. Als de bevoegde gezagen weten op welk moment de Omgevingswet inwerking treedt, kunnen zij  ‘tijdig’ testen en oefenen, zodat onvoorziene problemen zoveel mogelijk worden voorkomen. Naast de voorbereidingen die getroffen kunnen worden door de bevoegde gezagen, loopt de uitvoering van de Omgevingswet op die manier ook geen vertraging op. Althans dat is de gedachte bij het startsein van de Omgevingswet.

Uiteindelijk zal in oktober blijken of de Omgevingswet daadwerkelijk op 1 januari 2023 in werking zal treden. Er is dus nog veel onduidelijk. Wat in ieder geval wel duidelijk is geworden met de aanvaarding van deze motie, is dat de Eerste Kamer voorlopig voorstander lijkt te zijn van de inwerkingtreding van de  Omgevingswet per 1 januari 2023.

Vragen met betrekking tot de nieuwe omgevingswet? Neem contact op met Renata Königel of Aslihan Durmus.

Ik ga contact opnemen

Over de blogger
Renata Konigel

Renata heeft jarenlang als jurist bij verschillende Brabantse gemeenten gewerkt. Hierdoor heeft zij veel kennis van de gemeentelijke organisatie en regels. In 2013 heeft Renata de overstap naar de advocatuur gemaakt.

Meer artikelen van Renata Konigel
Renata Königel-de Pijper

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.