Omgevingswet opnieuw uitgesteld: nieuwe datum inwerkingtreding 1 juli 2023

17 okt 2022 Omgevingsrecht Renata Königel

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

Op vrijdagavond 14 oktober 2022 werd bekend dat de Omgevingswet (Ow) opnieuw wordt uitgesteld. Dit maakte minister Hugo de Jonge bekend in zijn voortgangsbrief aan de Eerste Kamer. De planning is nu dat de Ow op 1 juli 2023 in werking zal treden. Wat is de reden van het uitstel?

Ik wil meer weten over omgevingsrecht

Wat houdt de nieuwe Omgevingswet in?

In de Ow worden 26 wetten, 60 algemene maatregelen van bestuur en meer dan 60 regelingen op het gebied van ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water samengevoegd. Dit met als doel te komen tot een samenhangend wettelijk stelsel voor het beschermen en benutten van de leefomgeving, vereenvoudigen en versnellen van procedures en het creëren van meer participatiemogelijkheden.

De wetgevingsoperatie van de Ow wordt door het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ondersteund. Het DSO is een verzameling van digitale voorzieningen die de uitvoering van de Ow moet ondersteunen. Het DSO bevat onder andere het Omgevingsloket voor vergunningaanvragen, regels die op locaties gelden, informatie over de kwaliteit van de leefomgeving, overheidspublicaties, etc.

AK vastgoed- en omgevingsrecht windpark

''De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 juli 2023''

Meer tijd nodig

Volgens Minister de Jonge is meer tijd nodig om te testen en oefenen met het DSO in de praktijk. Ook zou meer tijd nodig zijn om de werking van het DSO in de keten door te testen. De Minister volgt hiermee het recent door het Adviescollege ICT uitgebrachte advies over het DSO, dat aangaf problemen te voorzien.

Op 12 oktober hebben de Vereniging Nederlandse gemeenten, het Interprovinciaal Overleg, Unie van Waterschappen en Rijkspartijen overlegd over de voor- en nadelen van het uitstel. Besloten is 6 maanden extra de tijd te nemen om verder te testen en oefenen en extra ondersteuning voor gemeentes, provincies, waterschappen e.d. te regelen. Daarom is voor 1 juli 2023 gekozen.

Wordt vervolgd

Voorlopig is dus sprake van uitstel, maar geen afstel. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. Vragen? Neem contact op met mij of een van mijn collega’s van de sectie Omgevingsrecht.

Ik ga contact opnemen

Over de blogger
Renata Konigel

Renata heeft jarenlang als jurist bij verschillende Brabantse gemeenten gewerkt. Hierdoor heeft zij veel kennis van de gemeentelijke organisatie en regels. In 2013 heeft Renata de overstap naar de advocatuur gemaakt.

Meer artikelen van Renata Konigel
Renata Königel-de Pijper

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.