III – Blogserie Déjà vu Interiors en haar openstaande facturen: een betalingsregeling

25 aug 2022 Ondernemingsrecht Yannick Willems

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

Daan en Julia twijfelen over het aanbod om een betalingsregeling te treffen, waarover we het hebben gehad in blog twee uit deze blogreeks. Het treffen van betalingsregeling komt in incassozaken wel vaker voor. Het staat partijen ook vrij om zo’n regeling met de wederpartij te treffen. Vaak worden dergelijke afspraken vastgelegd in een zogenaamde ‘vaststellingsovereenkomst’ (afgekort ook: ‘VSO’).

Ik wil meer weten over het incassotraject

Waarover kunnen Daan en Julia afspraken maken in de betalingsregeling?

In die VSO kunnen partijen allerlei afspraken maken zoals bijvoorbeeld over de totale omvang van hun vordering, de termijnen, de hoogte van de termijn en de wijze waarop de betaling dient plaats te vinden. Daarnaast spreken partijen vaak met elkaar af, dat het bedrag dat dient te worden terugbetaald als het ware wordt bevroren, waarmee een einde wordt gemaakt aan oplopende kosten.

Tot slot wordt in zo’n VSO vaak ook een bepaling opgenomen, die er kort gezegd op neer komt, dat de betalingsregeling automatisch komt te vervallen zodra een betalingstermijn niet of niet volledig wordt voldaan. Daarmee wordt bewerkstelligd dat bij niet of niet volledige betaling automatisch de volledige vordering als het ware herleeft.

Is een dergelijke bepaling niet opgenomen en hebben partijen beiden ingestemd met de VSO, dan kan relatief eenvoudig daarvan nakoming worden gevorderd (eventueel met tussenkomst van een rechter). In een dergelijk geval wordt voorkomen dat de achtergrond waarop de betaling is gebaseerd nogmaals ter discussie wordt gesteld.

incassotraject ak

''Op het moment dat facturen onbetaald blijven, komen de specialisten van AK Advocaten graag voor u in actie.''

Er wordt een betalingsregeling gesloten

In overleg met Daan en Julia bevestigt hun advocaat aan Sophie en James dat Déjà vu Interiors instemt met de voorgestelde betalingsregeling, maar deze betalingsregeling wel komt te vervallen zodra één van de voorgestelde termijnen niet tijdig of niet volledig wordt betaald.

De regeling eindigt vroegtijdig

Nadat 6 van de 12 termijnen door Sophie en James steeds tijdig op de rekening van de advocaat van Déjà vu Interiors zijn bijgeschreven, blijft betaling van de 7de termijn uit. De regeling is daarmee automatisch van de baan, aldus de advocaat van Daan en Julia.

Vervolg?

Daan en Julia willen het er niet bij laten zitten! Benieuwd welke vervolgstappen zij gaan zetten? Dat zult u lezen in het volgende blog.

Wilt u direct meer weten over het incassotraject van AK of heeft u andere vragen met betrekking tot ondernemingsrecht? Neem direct contact op. Wij helpen u graag!

Lees het volgende blog

Over de blogger
Yannick Willems

Yannick is gespecialiseerd in het vastgoed- en ondernemingsrecht. Hij heeft ervaring met het opzetten van samenwerkingen en ondernemingen, maar houdt zich ook bezig met conflicten binnen ondernemingen.

Meer artikelen van Yannick Willems

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.