Met slechts 25 pagina’s in hoger beroep blijft het uitgangspunt!

16 jun 2022 Ondernemingsrecht Yannick Willems

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

De beperking die in het procesreglement voor dagvaardingsprocedures en procesreglement voor verzoekschriftprocedures van gerechtshoven wordt gesteld aan de omvang van processtukken in hoger beroep, is toegestaan. Althans, dat oordeelde de hoogste rechter van ons land op 3 juni 2022 in zijn arrest.

Inhoud beperking

In een eerdere blog ging ik al uitgebreid in op de in de procesreglementen opgenomen beperking. In het kort komt de beperking erop neer dat processtukken in hoger beroep slechts 15 of 25 pagina’s mogen omvatten. 

Meer pagina’s nodig? Dan dient daarvoor toestemming te worden gevraagd. Zonder toestemming een langer processtuk ingediend? Dan wordt het stuk geweigerd, maar wordt wel een periode van twee weken gegeven om het stuk in te korten.

Ik wil meer weten over ondernemingsrecht

Procedure in kort geding

Een groep advocaten die het oneens is met de beperking is vorig jaar een spoedprocedure (kort geding) gestart. Met dit kort geding wilden deze groep advocaten enerzijds de limitering van de omvang van processtukken van tafel krijgen en anderzijds de beperking tijdelijk opschorten. De poging daartoe was niet succesvol, zo valt terug te lezen in een andere blog die ik eerder over dit onderwerp schreef. 

De rechter zag reden om zogenoemde ‘prejudiciële’ vragen te stellen aan de Hoge Raad om inzicht te krijgen over de juridische houdbaarheid van de beperking. 

Oordeel Hoge Raad

De Hoge Raad heeft zich inmiddels gebogen over die prejudiciële vragen en is kort gezegd van oordeel dat de in de procesreglementen opgenomen beperking aan de omvang van processtukken, is toegestaan. 

Ook zonder het procesreglement kan een rechter (in iedere individuele zaak) beslissingen nemen die hij/zij nodig acht in het kader van een goed verloop van de procedure of beperkingen opleggen die nodig zijn om te waken tegen onredelijke vertraging. In de ogen van de Hoge Raad bevordert de toepassing van uniforme en geharmoniseerde normen en regels de rechtszekerheid. De rechters passen door toepassing te geven aan de procesreglementen allemaal dezelfde normen en regels toe.

Verder oordeelde de Hoge Raad dat de limitering van de omvang van processtukken een legitiem doel dient. Vaak zijn 25 pagina’s al voldoende om een conflict en/of verzoek juridisch te duiden en bestaat altijd de mogelijkheid om toestemming te vragen om meer pagina’s in te dienen. 

Omdat de weigering van een processtuk verstrekkende gevolgen kan hebben, dient voldoende gelegenheid te zijn om die gevolgen te voorkomen. Om die reden is in de procesreglementen voorzien in de mogelijkheid om een partij twee weken te verstrekken om een te lang stuk in te korten. Daarnaast dient de weigering van een verzoek om een langer processtuk in te mogen dienen, gemotiveerd te worden. Deze motivatie kan vervolgens in cassatie worden getoetst. Daarmee biedt de regeling wat de Hoge Raad betreft voldoende (rechts)bescherming. 

AK Advocaten Blog processen in hoger beroep

''De adviseur van de Hoge Raad stelde in haar advies net als de Hoge Raad vast, dat de regel dat processtukken in hoger beroep niet langer mogen zijn dan 25 pagina’s. ''

Advies van de advocaat-generaal week iets af

De adviseur van de Hoge Raad stelde in haar advies net als de Hoge Raad vast, dat de regel dat processtukken in hoger beroep niet langer mogen zijn dan 25 pagina’s, is toegestaan. 

De adviseur was verder van mening dat de procesreglementen niet mogen bepalen dat een te lang processtuk wordt geweigerd. Weigering van een processtuk kan ertoe leiden dat een zaak inhoudelijk niet wordt behandeld. Voor zo’n ingrijpende sanctie is volgens de advocaat-generaal een wettelijke grondslag vereist en die ontbreekt.

Tot slot

Het opstellen van processtukken brengt al de nodige creativiteit met zich. In hoger beroep komt daar – gelet op het oordeel van de Hoge Raad – bij om spaarzaam om te springen met het aantal pagina’s. Creatief omspringen met de opmaak is – zoals ik eerder al schreef – geen optie.

Heeft u hier vragen over? Neem dan gerust contact op met de specialisten van de sectie Ondernemingsrecht.

Neem contact op

Over de blogger
Yannick Willems

Yannick is gespecialiseerd in het vastgoed- en ondernemingsrecht. Hij heeft ervaring met het opzetten van samenwerkingen en ondernemingen, maar houdt zich ook bezig met conflicten binnen ondernemingen.

Meer artikelen van Yannick Willems

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.