WHOA I: het belang van de homologatie

11 mei 2024 Ondernemingsrecht Erik van Loon

De Wet homologatie onderhandsakkoord (WHOA) biedt bedrijven in financiële moeilijkheden een belangrijk instrument: de mogelijkheid om een onderhands akkoord te homologeren. Dit akkoord is bindend voor schuldeisers en aandeelhouders, zelfs als ze er niet mee instemden. Dit betekent dat de onderneming haar schuldenlast kan herstructureren zonder een surseance van betaling of faillissement aan te vragen.

Ik wil meer weten over de WHOA

Een eerlijke kans voor iedereen

Soms kunnen enkele schuldeisers het akkoord tegenhouden, zelfs als het voor de meerderheid de beste oplossing is. Maar met de WHOA hebben berekenende schuldeisers geen ‘vetorecht’. Ze kunnen de onderneming niet onder druk zetten om hen een onevenredig deel van de waarde toe te kennen.

Stimulans voor onderhandelingen

De WHOA bevordert minnelijke regelingen tussen partijen. Het idee is dat alle betrokkenen zullen onderhandelen, omdat ze weten dat een akkoord dat aan de WHOA-voorwaarden voldoet, kan worden gehomologeerd. Dit zorgt ervoor dat alle partijen eerlijk blijven. Een weigerachtige houding loont minder snel en schuldeisers zullen eerder instemmen met een voorstel van de schuldenaar om een gang naar de rechter te vermijden.

kantoorklachtenregeling

''De WHOA biedt een oplossing voor complexe financiële situaties en geeft schuldenaren en schuldeisers de nodige flexibiliteit en bescherming.''

Ondersteuning door de WHOA

Alle instrumenten van de WHOA zijn gericht op ondersteuning van het hoofdinstrument van homologatie. Deze voorzieningen zorgen ervoor dat de schuldenaar gedurende het WHOA-traject toegang blijft hebben tot de geld- en goederenstromen die nodig zijn om de onderneming draaiende te houden. Dit voorkomt onnodige belemmeringen totdat het akkoord wordt gehomologeerd en een definitieve oplossing biedt.

Door de WHOA krijgen bedrijven een eerlijke kans om hun schulden te herstructureren en hun bedrijf voort te zetten. Het biedt een effectief middel om waarde en werkgelegenheid te behouden, zelfs in moeilijke financiële situaties.

Blijf op de hoogte!

Wil je meer weten over de WHOA en hoe het jouw bedrijf kan helpen? Lees dan ook de andere beschikbare artikelen uit deze blogreeks hieronder of schrijf je in voor onze lezing op 6 juni 2024.

Heb je vragen naar aanleiding van dit blog? Neem contact op met mij of een van mijn collega’s van de sectie ondernemingsrecht. Wij helpen je graag verder.

Ik wil contact opnemen

Over de blogger
Erik van Loon

Binnen het ondernemingsrecht heeft Erik twee duidelijke specialisaties: het faillissementsrecht en het rechtspersonen- & vennootschapsrecht. Het zijn voornamelijk ondernemers die vertrouwen op deze specialistische kennis van Erik.

Meer artikelen van Erik van Loon
Erik van Loon Ondernemingsrecht advocaat

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.