WHOA VII: behoud van lopende overeenkomsten onder de WHOA

17 mei 2024 Ondernemingsrecht Erik van Loon

Het herstructureren van schulden onder de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) kan veel uitdagingen met zich meebrengen, vooral als het gaat om lopende overeenkomsten. Gelukkig biedt artikel 373 Fw een aantal belangrijke beschermingsmaatregelen om te voorkomen dat waardevolle contracten verloren gaan.

Ik wil meer weten over de WHOA

Bescherming tijdens de voorbereiding van het akkoord

Artikel 373 Fw heeft twee belangrijke aspecten die van toepassing zijn op lopende overeenkomsten. Allereerst zorgt het ervoor dat tijdens de voorbereiding van het akkoord en de afkoelingsperiode geen wijzigingen, opschortingen of ontbindingen van verbintenissen of verplichtingen jegens de schuldenaar plaatsvinden. Dit is van groot belang om te voorkomen dat de bedrijfsvoering wordt verstoord terwijl er aan een herstructurering wordt gewerkt.

Bescherming na de totstandkoming van het akkoord

Na de totstandkoming van het akkoord kan de schuldenaar een voorstel doen aan de wederpartij om de overeenkomst te wijzigen of te beëindigen. Dit stelt de schuldenaar in staat om proactief te handelen als hij voorziet dat hij niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen. Als de wederpartij het voorstel accepteert, zijn de problemen opgelost. Zo niet, dan kan de schuldenaar de overeenkomst opzeggen, waarbij de wederpartij recht heeft op vergoeding van eventuele schade.

kantoorklachtenregeling

''De WHOA biedt een oplossing voor complexe financiële situaties en geeft schuldenaren en schuldeisers de nodige flexibiliteit en bescherming.''

Voorwaarden voor opzegging

Voor het opzeggen van een overeenkomst moet de rechtbank toestemming verlenen en moet het akkoord worden gehomologeerd. Echter, de toestemming van de rechtbank is vrijwel altijd een formaliteit, omdat de rechtbank het verzoek slechts afwijst als er geen sprake is van een “WHOA-toestand”. Aangezien dit ook een verplichte weigeringsgrond voor homologatie is, zal de rechtbank bijna altijd overgaan tot homologatie, waardoor de overeenkomst kan worden opgezegd.

Conclusie

Artikel 373 Fw biedt belangrijke bescherming voor lopende overeenkomsten tijdens een herstructurering onder de WHOA. Door deze maatregelen worden waardevolle contracten behouden en wordt de schuldenaar de mogelijkheid geboden om op een ordelijke manier zijn financiën te herstructureren.

Blijf op de hoogte!

Wil je meer weten over de WHOA en hoe het jouw bedrijf kan helpen? Lees dan ook de andere beschikbare artikelen uit deze blogreeks hieronder of schrijf je in voor onze lezing op 6 juni 2024.

Heb je vragen naar aanleiding van dit blog? Neem contact op met mij of een van mijn collega’s van de sectie ondernemingsrecht. Wij helpen je graag verder.

Ik wil contact opnemen

Over de blogger
Erik van Loon

Binnen het ondernemingsrecht heeft Erik twee duidelijke specialisaties: het faillissementsrecht en het rechtspersonen- & vennootschapsrecht. Het zijn voornamelijk ondernemers die vertrouwen op deze specialistische kennis van Erik.

Meer artikelen van Erik van Loon
Erik van Loon Ondernemingsrecht advocaat

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.