Publicaties

Ondernemingsrecht

Denk tijdig aan doorstart In 2009 zal een record aantal faillissementen worden uitgesproken. De daarmee gepaard gaande kapitaalsvernietiging is nauwelijks te becijferen. Veel ondernemers vechten tot het bittere eind om hun onderneming in de lucht te houden en gaan pas aan een doorstart denken als de bijl al gevallen is. Dan is vaak zeer kostbare tijd verloren gegaan. De kans op een succesvolle doorstart is immers vele malen groter indien reeds voor het uitspreken van het faillissement aan een mogelijke doorstart is gedacht: welke productiemiddelen kunnen mogelijk uit de boedel worden gekocht, voor welke personeelsleden kan de werkgelegenheid worden behouden en kan een financiering worden verkregen voor de aanschaf van de productiemiddelen en werkkapitaal? Door tijdig overleg te hebben met leveranciers en klanten kan vaak worden voorkomen dat deze onmiddellijk na het uitspreken van een faillissement leveringen staken of klanten onmiddellijk op zoek gaan naar andere leveranciers. Als een goed doorstartplan gereed ligt zal een curator vaak genegen zijn de ondernemingsactiviteiten kort voort te zetten in afwachting van de uitkomst van de onderhandelingen tussen de curator en de doorstarter. Bij een succesvolle doorstart kan de kapitaalsvernietiging worden beperkt, werkgelegenheid worden behouden en leveranciers behouden hun klant. Een faillissement is vaak een persoonlijk drama voor alle betrokkenen: van de ondernemer tot de werknemer of een leverancier die ziet dat hij zijn vordering niet kan incasseren. Door tijdige anticipatie kan echter een faillissement ook de kiem zijn voor een nieuwe bloeiende onderneming. Ondernemingsrecht