Ongeval als vrijwilliger: hoe zit dat eigenlijk?

09 jul 2020 Letselschaderecht Jolanda Broeders

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

Je bent aan het werk als vrijwilliger en tijdens het uitvoeren van deze werkzaamheden krijg je een ongeluk. Wat is dan jouw positie als vrijwilliger? Wie kan je met succes aansprakelijk stellen? In dit blog leg ik uit hoe je het beste kunt handelen bij een ongeval als vrijwilliger.

Werknemer of vrijwilliger

Wanneer je als werknemer tijdens het uitvoeren van jouw werkzaamheden een ongeluk krijgt, kun je jouw werkgever hiervoor aansprakelijk stellen. Als werknemer moet je dan bewijzen dat je schade hebt geleden en dat deze schade is ontstaan door het bedrijfsongeluk. Alleen als de werkgever kan bewijzen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan, kan hij onder de aansprakelijkheid uitkomen. De wet komt hiermee de werknemer, als zwakkere partij, tegemoet.

Je kunt ook als niet-werknemer werkzaamheden voor een organisatie verrichten. Bijvoorbeeld als uitzendkracht, inlener, zzp’er, vrijwilliger, etc. Ook dan kun je tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden een ongeluk krijgen. Gelden dan dezelfde regels als voor een werknemer? Ik vertel je graag wat hierover bekend is.

Uitspraak Hoge Raad 15 december 2017

De Hoge Raad is de hoogste rechterlijke instantie in Nederland. Op 15 december 2017 heeft de Hoge Raad hierover een uitspraak gedaan. De Hoge Raad heeft bepaald dat je als vrijwilliger ook onder bepaalde omstandigheden de organisatie waar jij als vrijwilliger voor werkt aansprakelijk mag stellen. Hierbij is van belang om in acht te nemen of de werkzaamheden die jij als vrijwilliger hebt verricht, ook door de eigen werknemers van de organisatie verricht zouden kunnen worden. In dat geval gelden dezelfde regels als voor een werknemer. Is dat niet het geval? Dan val je terug op de ‘gewone’ regels van de onrechtmatige daad.

Uitspraak Hof Den Bosch 2 juni 2020

In een recente uitspraak van het Hof Den Bosch wordt duidelijk dat je als vrijwilliger niet zomaar wordt gelijkgesteld met een werknemer.

In deze zaak had de gemeente een vrijwilligersorganisatie de opdracht gegeven om een kerstboom te plaatsen. Een vrijwilliger wilde helpen een kerstboom om te zagen. De vrijwilliger is hiervoor in de boom geklommen om een trektouw aan te brengen. Hij is daarbij uit de boom gevallen en liep een complete dwarslaesie op.

De vrijwilliger heeft zowel de vrijwilligersorganisatie als de gemeente aansprakelijk gesteld. In deze uitspraak heeft het Hof beoordeeld of de vrijwilliger gelijk kon worden gesteld met een werknemer. Het Hof kwam tot de conclusie dat de vrijwilliger in dit geval niet met een werknemer gelijk kon worden gesteld. Er was geen sprake van werkzaamheden die ook door de werknemers van de organisatie kunnen worden verricht. Daarnaast was de verhouding tussen de vrijwilligers en de vrijwilligersorganisatie niet vergelijkbaar met die van een werkgever en een werknemer.

Gelukkig had de vrijwilliger de vrijwilligersorganisatie ook aansprakelijk gesteld op grond van de onrechtmatige daad. Het Hof heeft geoordeeld dat de vrijwilligersorganisatie op grond daarvan wel aansprakelijk is. Het omzagen van een boom van ongeveer 6 meter hoog is gevaarlijk. De vrijwilligers waren daarvoor niet opgeleid. Voor het laten verrichten van zulke gevaarlijke werkzaamheden heeft de vrijwilligersorganisatie een zorgplicht. De vrijwilligersorganisatie had van tevoren moeten beoordelen welke materialen en voorzorgsmaatregelen er nodig waren om de boom om te zagen. Dat is in dit geval helaas niet gebeurd.

Conclusie

Er moet per zaak aan de hand van alle feiten en omstandigheden worden beoordeeld of een vrijwilliger met een werknemer gelijk kan worden gesteld.

Vragen over dit blog of wil je graag meer informatie? Neem contact met me op en we nemen het samen door!

Over de blogger
Jolanda Broeders

Jolanda werkt sinds 1995 bij AK Advocaten. Haar praktijk bestaat volledig uit letselschadezaken.

Meer artikelen van Jolanda Broeders
Jolanda Broeders Letselschadeadvocaat

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.