Ongeval op weg naar het werk: kan ik mijn werkgever aansprakelijk stellen? - Asselbergs & Klinkhamer Advocaten

Ongeval op weg naar het werk: kan ik mijn werkgever aansprakelijk stellen?

27 sep 2021 Letselschaderecht Margot de Wit-Jansen

De laatste maanden heb ik gemerkt dat het weer een stuk drukker op de weg is. Deze drukte zal vermoedelijk nog meer toenemen. Per 25 september 2021 is het thuiswerkadvies van de overheid immers aangepast. Het is niet langer ‘werk thuis, tenzij het niet anders kan’ maar ‘werk thuis als het kan en op kantoor als het nodig is’.

Menig verkeersdeelnemer zal het afgelopen jaar aanzienlijk minder op pad zijn geweest. Men moet weer wennen aan elke ochtend vroeg in de auto (of op de fiets) en na een lange werkdag weer naar huis. Stel nou dat je tijdens één van die ritten een ongeluk krijgt. Kun je dan de schade die je door dit ongeluk lijdt verhalen op jouw werkgever?

Basis van schadevergoeding: goed werkgeverschap

De werkgever moet zich gedragen als een goed werkgever. Op grond van art. 7:611 BW moet de werkgever een behoorlijke verzekering afsluiten voor zijn werknemers. Als de werkgever dat niet doet dan moet de werkgever de schade betalen die normaal gesproken door de behoorlijke verzekering zou zijn gedekt.

Woon-werkverkeer of werk-werkverkeer

Van belang is of er sprake is van een ongeluk tijdens woon-werkverkeer of tijdens werk-werkverkeer. Van werk-werkverkeer is sprake als je voor je werk ergens anders naartoe moet. Bijvoorbeeld dat je vanuit kantoor naar een andere afspraak rijdt. Van woon-werkverkeer is sprake als je vanuit huis op weg bent naar een afspraak of kantoor.

Ongeval tijdens werk-werkverkeer

Als je een ongeval tijdens werk-werkverkeer overkomt dan moet jouw werkgever de schade die jij hierdoor lijdt vergoeden. Jouw vervoer is dan onderdeel van de uitoefening van jouw werkzaamheden. Uit de rechtspraak blijkt dat dit criterium ruim uitgelegd wordt.

Ongeval tijdens woon-werkverkeer

Als je tijdens woon-werkverkeer een ongeval krijgt, is het een stuk lastiger om de schade van de werkgever vergoed te krijgen. De hoofdregel is dat de werkgever niet aansprakelijk is voor schade die is ontstaan tijdens woon-werkverkeer. Het ongeval is dan niet op één lijn te stellen met de uitoefening van de werkzaamheden (zie Hoge raad 19 december 2008, LJN: BG7775), behoudens bijzondere omstandigheden. Mij lijkt het dat het thuiswerkadvies dat tijdens deze coronapandemie van toepassing is zo’n bijzondere omstandigheid is.

Vragen over werkgeversaansprakelijkheid?

Is jou een ongeluk overkomen op weg naar je werk en lijd je daardoor schade? Ik bespreek graag de mogelijkheden met je! Natuurlijk kun je ook contact met mij of een van mijn collega’s van de sectie Letselschaderecht opnemen als je vragen hebt over dit onderwerp.

Neem contact op

Over de blogger
Margot de Wit-Jansen

Margot werkt sinds 2014 als advocaat bij de sectie Letselschade van Asselbergs & Klinkhamer.

Meer artikelen van Margot de Wit-Jansen
Margot de Wit Jansen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *