Ongeval tijdens het werk: wanneer is mijn werkgever aansprakelijk?

07 jan 2021 Letselschaderecht Ferda van Benthem

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

Een ongeluk zit in een klein hoekje, ook op de werkvloer. Wie is er verantwoordelijk voor de gevolgen van dat ongeluk? Kan ik mijn werkgever daarvoor aanspreken? In dit blog ga ik terug naar de basis van werkgeversaansprakelijkheid.

Je draagt je eigen schade, tenzij:

Het uitgangspunt is dat je je eigen schade draagt, tenzij iemand anders daarvoor aansprakelijk kan worden gehouden. Een werkgever kan dus aansprakelijk zijn voor de schade van een werknemer. Wanneer de werkgever aansprakelijk is blijkt uit artikel 7:658 BW. 

Eerst is de werknemer aan zet…

Het is aan de werknemer om aan te tonen dat hij een ongeluk heeft gehad tijdens de uitoefening van zijn werk en dat hij hierdoor schade lijdt. Als de werknemer dit heeft aangetoond, is de werkgever in principe aansprakelijk. Soms is het niet helemaal duidelijk wat er is gebeurd. De werknemer hoeft echter niet aan te tonen wat de exacte oorzaak of toedracht is geweest, zoals blijkt uit de arresten van de Hoge Raad in mei 2001 en juni 2001.

…en daarna de werkgever.

Er zijn twee situaties waarin de werkgever niet aansprakelijk is.

Opzet of bewuste roekeloosheid

De werkgever is niet aansprakelijk als de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. De werkgever moet dit bewijzen. Uit de jurisprudentie blijkt dat een werkgever hier niet vaak in slaagt. De werkgever moet namelijk bewijzen dat de werknemer zich echt bewust was van het roekeloos handelen. Dat lukt bijna nooit. Een werkgever moet er namelijk altijd rekening mee houden dat een werknemer wel eens onvoorzichtig kan handelen. Daar moet de werkgever de werknemer tegen beschermen.

Voldaan aan de zorgplicht

De werkgever is ook niet aansprakelijk als hij aan de zorgplicht heeft voldaan. De werkgever moet aantonen dat hij er in alle redelijkheid alles aan heeft gedaan om schade bij de werknemer te voorkomen (HR 8 februari 1985, NJ 1986/136). De lat ligt erg hoog voor de werkgever. Er wordt dan ook niet snel aangenomen dat aan de zorgplicht is voldaan. Wat van de werkgever mag worden verwacht, hangt af van de omstandigheden van het geval .

Vragen over werkgeversaansprakelijkheid?

Is jou een ongeluk overkomen tijdens het werk en lijd je daardoor schade? Ik bespreek graag de mogelijkheden met je! Natuurlijk kun je ook contact met mij opnemen als je vragen hebt over dit onderwerp.

Over de blogger
Ferda van Benthem

Ferda is sinds 1990 advocaat letselschaderecht. Daarnaast is zij mediator. Ferda werkt vrijwel uitsluitend voor slachtoffers. Met haar 30 jaar ervaring is zij gepokt en gemazeld in de wereld van verzekeraars en rechtbanken.

Meer artikelen van Ferda van Benthem
ferda van benthem

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.