Bij onteigening tuin wordt meer dan alleen prijs per vierkante meter vergoed

23 dec 2017 Omgevingsrecht Boudewijn Baan

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
Stel, u woont aan een provinciale weg of Rijksweg. Die weg wordt als gevolg van een toename van verkeer verbreed met een extra rijbaan, parallelweg en eventueel een fietspad. Na het doorlopen van de voorgeschreven planologische procedures klopt de overheid bij u aan. Voor de aanleg van de weg die gedeeltelijk over uw voortuin gaat lopen, is uw eigendom namelijk nodig. De overheid wenst met u in onderhandeling te treden om een gedeelte van uw voortuin te verwerven. Daar staat uiteraard een schadeloosstelling tegenover. Op welke vergoeding heeft u in zo’n geval recht?

1) Prijs per vierkante meter

In de eerste plaats moet natuurlijk een marktconforme prijs worden betaald voor de tuingrond per vierkante meter. Deze prijs wordt bepaald aan de hand van taxatierapporten. Bij de bepaling van de prijs van een stuk tuin is het van belang om goed te kijken naar de bouwmogelijkheden die er op die locatie zijn. Daar laten taxateurs van de overheid wel eens iets liggen, waardoor de prijs lager uitvalt dan reëel is.

2) Waarde van de overblijvende woning

Als een stuk van uw tuin wordt onteigend, heeft dat ook gevolgen voor de waarde van uw woning. U blijft immers zitten met een kleinere voor- of achtertuin en u komt met uw woning dichter bij de weg te liggen. De waarde van het na onteigening overblijvende moet daarom ook getaxeerd worden.

3) Aanpassingskosten voor uw tuin

Daarnaast heeft de onteigening tot gevolg dat u aanpassingen moet doen aan uw tuin. Aanpassingskosten als gevolg van het verlies van de grond worden ook vergoed. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: verplaatsen van het hekwerk, aanleg van een nieuwe oprit, het verleggen van een sproei-installatie, verplaatsen van een tuinhuisje of aanplant van nieuwe bomen en struiken. Deze kosten worden volledig vergoed. In onderstaande afbeelding worden deze drie mogelijke schadeposten weergeven.

U mag de zak geld zelf besteden

Na het bereiken van overeenstemming over de schadeloosstelling en na ontvangst daarvan bent u geheel vrij over de wijze van besteding van het te ontvangen bedrag. Uitkering kan alleen in geld plaatsvinden, een andere wijze van compensatie schrijft de Onteigeningswet niet voor. U hoeft dus niet per se een nieuw hekwerk of een ander tuinhuisje te plaatsen, u mag met het geld doen wat u zelf wilt.

Deskundige bijstand is nodig bij onteigening

Hierboven heb ik een aantal mogelijke schadeposten geschetst, maar in de praktijk zijn er vaak veel meer factoren om rekening mee te houden. Het vaststellen van de juiste schadeloosstelling brengt heel specifieke deskundigheid met zich. U kunt zich laten bijstaan door een eigen deskundige. De daaraan verbonden kosten zijn onteigeningsgevolg en komen in beginsel voor vergoeding in aanmerking. Wordt u geconfronteerd met dreigende onteigening, neemt u dan vrijblijvend contact met mij op. Als lid van de Vereniging van Onteigeningsadvocaten kan ik u met raad en daad bijstaan, zowel in de minnelijke fase als in een eventuele gerechtelijke procedure. Fotocredits: Dariusz Jarzabek / Fotolia

Over de blogger
Boudewijn Baan

Boudewijn heeft zich gespecialiseerd in het ruimtelijk ordeningsrecht, onteigeningsrecht en milieurecht.

Meer artikelen van Boudewijn Baan

Eén reactie op “Bij onteigening tuin wordt meer dan alleen prijs per vierkante meter vergoed”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.