Ontslag op staande voet voor het achterover drukken van 8 euro?

24 mrt 2014 Arbeidsrecht Jeroen van Kollenburg

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
Wie rijk wil worden moet klein beginnen. Dat dacht wellicht de parking-host werkzaam bij Q-park die op een onbewaakt ogenblik een contant ontvangen bedrag van 8 euro achterover drukte. Dat ogenblik bleek echter bij nader inzien toch niet zo’n onbewaakt ogenblik te zijn. Video-opnamen hadden de verduistering haarscherp vastgelegd. Dat de werknemer in dit geval onjuist handelt is duidelijk, maar gaat ontslag op staande voet voor een bedrag van 8 euro niet wat ver? Q-park vond van niet. De werknemer legt de zaak voor aan de rechter. De sanctie vond hij veel te zwaar. Had de werkgever niet kunnen volstaan met het aanvaarden van excuses, terugbetaling van het geld en het geven van een waarschuwing?

Niet zomaar ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet is de zwaarste sanctie in het arbeidsrecht. Niet alleen eindigt de arbeidsovereenkomst en daarmee de loonbetaling per direct, ook heeft de werknemer geen recht op een WW-uitkering. Vanwege de ernst van de gevolgen kan ontslag op staande voet slechts plaatsvinden indien er sprake is van een dringende reden. Het is feitelijk een ultimum remedium. De rechter beoordeelt niet alleen de gedraging van de werknemer, maar maakt ook de afweging of de sanctie gelet op alle omstandigheden gerechtvaardigd is. De duur van het dienstverband, de staat van dienst, de ingrijpende gevolgen en andere persoonlijke omstandigheden van werknemer – zoals zijn leeftijd en vooruitzichten op de arbeidsmarkt – zijn argumenten die in de beoordeling onder andere een rol spelen.

Ontwikkelingen in de rechtspraak

De laatste jaren tekent zich in de rechtspraak de tendens af dat diefstal of verduistering een dringende reden voor ontslag op staande voet oplevert, zo is mijn ervaring. Uit een aantal praktijkvoorbeelden blijkt dat het toe-eigenen van andermans zaken ook bij geringe waarde vaak een ontslag op staande voet rechtvaardigt. Zo werd ontslag op staande voet gerechtvaardigd geacht ten aanzien van een werkneemster van een supermarkt die tijdens werktijd stukjes appelflap, brood en taart van de werkgever nuttigde. Hetzelfde geldt voor het stelen van een potje lippencrème en het stelen van een pakje shag van een collega. Voorbeelden genoeg en niet alleen van werknemers met een kortlopend dienstverband. Zo was ook de postbode met 24 dienstjaren die een port-betaald stempel weg nam de klos. U voelt het al aankomen. De rechter oordeelde in de casus van de parking-host dat de gedraging ongeacht de beperkte omvang van het ermee gemoeide bedrag, een zo wezenlijke inbreuk op de belangen van Q-Park en op het door Q-Park in de werknemer gestelde vertrouwen maakte dat het ontslag op staande voet gerechtvaardigd was.

Een gewaarschuwd werkgever...

Natuurlijk zijn er ook gevallen te bedenken waarin de rechter na afweging van alle omstandigheden wel het voorbeeld van de twijfel gunde aan de werknemer, maar de werknemer is gewaarschuwd! Wanneer u werkgever bent kunt u uw kansen in een procedure vergroten door duidelijke huisregels op te stellen en te hanteren waarin ook staat vermeld dat diefstal of verduistering leidt tot ontslag op staande voet. Let op: U moet als werkgever wel aan alle formele vereisten van de wet voldoen bij een ontslag op staande voet. Raadpleeg bij twijfel dus snel uw advocaat.

Over de blogger
Jeroen van Kollenburg

Jeroen geeft als salary-partner leiding aan de sectie arbeidsrecht. Hij adviseert onder meer over complexe ontslagkwesties, (internationale) reorganisaties, medezeggenschap en overtreding van arbeidsomstandighedenwetgeving.

Meer artikelen van Jeroen van Kollenburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.