Opnieuw sensatie omtrent kinderalimentatie!

02 okt 2015 Familierecht Anoeska van Ginderen

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
  In onze eerdere blogs "Wijziging van de alimentatie in 2015, wat verandert er?" en "Wijziging kinderalimentatie 2015: het vervolg" heeft u kunnen lezen wat er sinds 1 januari 2015 met betrekking tot de kinderalimentatie is veranderd.  

Veranderingen per 1 januari 2015

Een belangrijke wijziging is dat de alleenstaande ouderkorting is afgeschaft. In de plaats daarvoor is het kindgebonden budget voor alleenstaande ouders verhoogd met de alleenstaande ouderkop. Volgens de huidige richtlijnen van de Expertgroep Alimentatienormen moet bij het berekenen van de kinderalimentatie het kindgebonden budget van de behoefte van het kind worden afgetrokken. In veel gevallen hoeft de alimentatieplichtige hierdoor aanzienlijk minder kinderalimentatie te betalen. Als het kindgebonden budget de behoefte van het kind volledig dekt, dan hoeft de alimentatieplichtige ouder zelfs helemaal geen alimentatie meer te betalen. Sinds 1 januari worden er dan ook veel procedures tot verlaging van de kinderalimentatie gevoerd. Voor alimentatiegerechtigde ouders voelt dit onrechtvaardig. Dit heeft dan ook onlangs zowel in de media als in de rechtspraak opnieuw tot een discussie over het kindgebonden budget geleid.  

Prejudiciële vraag

In de hoop een einde te kunnen maken aan deze discussie, zijn er door het gerechtshof Den Haag prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad. De Hoge Raad is verzocht om een antwoord te geven op de volgende vraag: ‘vermindert het kindgebonden budget, inclusief alleenstaande ouderkop, de behoefte van het kind of verhoogt het de draagkracht van de ouder die de toeslag ontvangt?’  

Conclusie Advocaat-Generaal

Voordat de Hoge Raad deze vraag beantwoordt, wordt de Hoge Raad daarover geadviseerd door de Advocaat-Generaal. De A-G heeft op 4 september jl. zijn conclusie uitgebracht (http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:PHR:2015:1711). Kern van de conclusie is dat het kindgebonden budget, inclusief de alleenstaande ouderkop, bij de berekening van de kinderalimentatie niet in mindering mag worden gebracht op de behoefte van het kind, aangezien dit tot gevolg kan hebben dat door de alimentatieplichtige veel minder of geen alimentatie meer betaald hoeft te worden. In plaats daarvan moet het kindgebonden budget worden opgeteld bij het inkomen van de ouder die de toeslag ontvangt en daardoor meewegen in de draagkracht van die ouder.  

Alimentatie opnieuw berekenen?

Dit advies wijkt af van de Alimentatienormen en van de lijn in de huidige rechtspraak, waarbij het kindgebonden budget wél in mindering wordt gebracht op de kosten van het kind. De Hoge Raad is bij de beantwoording van de prejudiciële vragen niet verplicht om het advies van de A-G te volgen. Indien de Hoge Raad het advies van de A-G wel volgt, dan zullen veel alimentatieplichtigen weer een hogere kinderalimentatiebijdrage moeten gaan betalen. Ik voorzie in dat geval opnieuw een groot aantal kinderalimentatieprocedures. De komende tijd zullen we het antwoord van de Hoge Raad moeten afwachten. Uiteraard houden we u op de hoogte. Fotocredits: Fotolia

Over de blogger
Anoeska van Ginderen

Anoeska is gespecialiseerd in het familierecht. Zij is zowel advocaat als mediator. Haar praktijk bestaat voornamelijk uit echtscheidingen en de verbreking van samenlevingen.

Meer artikelen van Anoeska van Ginderen
Anoeska van Ginderen - Familierechtadvocaat

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.