Over de drempel van 2016 !

06 jan 2016 Vastgoedrecht AK Advocaten

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
Nieuwe drempelbedragen voor Europese aanbestedingsprocedures van kracht Recent zijn de nieuwe drempelbedragen voor Europese aanbestedingsprocedures van kracht. Voor toepassing van de Aanbestedingswet 2012 (deel 2 en 3) is vereist dat de geraamde waarde van de opdracht – exclusief omzetbelasting – de toepasselijke drempelwaarde overschrijdt. Voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2017 zijn de drempelbedragen vastgesteld in Verordening nr. 2015/2170 van de Europese Commissie van 24 november 2015. Nog even als reminder. Hoe zat het ook alweer met deze drempelbedragen. In de Europese aanbestedingsrichtlijnen zijn drempelbedragen vastgesteld. De Europese Commissie stelt elke twee jaar nieuwe drempelbedragen vast. Voor verschillende soorten overheidsopdrachten en verschillende soorten aanbestedende diensten c.q. speciale sectorbedrijven gelden specifieke drempelwaarden. Een overheidsopdracht waarvan de geraamde waarde evenveel of meer bedraagt dan het drempelbedrag moet door aanbestedende diensten verplicht Europees worden aanbesteed overeenkomstig de Europese aanbestedingsrichtlijnen die in de Nederlandse wetgeving zijn geïmplementeerd in de Aanbestedingswet 2012. Het niet volgen van deze procedure kan leiden tot diverse complicaties, waarbij met name een verbod in kort geding om gevolg te geven aan een reeds gegunde opdracht met als reëel gevolg een claim wegens gederfde winst verstrekkende gevolgen kan hebben. Vanaf 1 januari 2016 tot en met 31 december 2017 moeten vanaf de volgende bedragen Europese aanbestedingsprocedures worden gehouden: Werken Centrale overheid € 5.225.000 Decentrale overheid € 5.225.000 Speciale sectoren € 5.225.000 Leveringen en Diensten Centrale overheid € 135.000 Decentrale overheid € 209.000 Speciale sectoren € 418.000

Over de blogger
AK Advocaten

AK Advocaten is één van de grotere advocatenkantoren in West-Brabant. Een sterk kantoor wordt gedragen door een team van sterke individuen.

Meer artikelen van AK Advocaten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.