Overlijdensschade: wat valt er onder onderhoud in natura?

16 aug 2018 Letselschaderecht Jolanda Broeders

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
Als iemand door een ongeval om het leven komt kan er bij de nabestaanden, naast het plotselinge verdriet en het gemis, grote financiële onzekerheid ontstaan. Niet alleen als de kostwinner overlijdt maar ook als er jonge kinderen achterblijven die nog veel zorg nodig hebben. De schade kan dan heel groot zijn. Deze overlijdensschade komt voor vergoeding in aanmerking.

Overlijdensschade en kosten van onderhoud in natura

Bij overlijdensschade wordt vaak gedacht aan de situatie waarin een kostwinner overlijdt. Door het wegvallen van zijn of haar inkomen ontstaat namelijk een grote schadepost, terwijl de meeste vaste lasten gewoon doorlopen. Maar ook als degene die overlijdt geen (hoofd)kostwinner is, maar degene die (voornamelijk) de zorgtaken, het huishouden en/of de onderhoudswerkzaamheden op zich nam, kunnen de kosten voor de nabestaanden hoog oplopen. Zij zullen bij die taken namelijk voortaan hulp moeten inhuren, bijvoorbeeld van een huishoudelijke hulp, de kinderopvang en een klusjesman. Deze kosten noemen we de kosten van ‘onderhoud in natura’. Kosten van onderhoud in natura worden ook gezien als overlijdensschade, waardoor nabestaanden aanspraak kunnen maken op schadevergoeding.

Wat valt er onder onderhoud in natura?

De vergoeding van de kosten van onderhoud in natura is geregeld in artikel 6:108 van het Burgerlijk Wetboek. In dit artikel is bepaald dat de nabestaande ‘die in gezinsverband met de overledene samenwoonde en in wiens levensonderhoud de overledene bijdroeg door het doen van de gemeenschappelijke huishouding ‘recht heeft op schadevergoeding ‘voor zover hij schade lijdt doordat na het overlijden op andere wijze in de gang van deze huishouding moet worden voorzien’. Waar moet u dan aan denken? Stel dat de overledene niet buitenshuis werkte, maar (een groot gedeelte) van de zorg voor de kinderen voor zijn of haar rekening nam, de werkzaamheden in de tuin deed en voor het huishouden zorgde. Dan kan er een flinke schadepost ontstaan als diegene bij een ongeval om het leven komt. Misschien moeten de kinderen wel naar de kinderopvang omdat de overgebleven ouder moet werken. Of werkt de overgebleven ouder in ploegendienst en is er oppas aan huis nodig, ook voor de nachtelijke uren. Los van de vraag of zo’n oppas gemakkelijk te vinden is, zijn de kosten daarvan vaak erg hoog, soms zeker in verhouding tot het inkomen van de overgebleven ouder. Als in zo’n geval de overgebleven partner minder gaat werken om zo de zorg- en huishoudelijke taken (gedeeltelijk) over te nemen kost dat ook geld. Net als de huishoudelijke hulp en de tuinman. Of stel dat een overleden vader al oudere kinderen had, die hij altijd van en naar sportclubjes bracht omdat de moeder geen rijbewijs heeft. En hij de kinderen ook altijd hielp met wis- en natuurkunde. Misschien moeten deze kinderen nu wel gebruik maken van betaald vervoer en professionele huiswerkbegeleiding. Of stel dat de overleden echtgenoot altijd alle klussen in en om het huis voor zijn of haar rekening nam, van het onderhoud van de tuin tot en met het schoonmaken van de dakgoten en al het schilderwerk. En de overgebleven partner heeft weinig tijd -zeker na het wegvallen van de partner - én twee linkerhanden. Dan zullen de tuinman en de aannemer of klusjesman deze werkzaamheden moeten overnemen. Allemaal voorbeelden van kosten die er bijkomen na een overlijden en die flink kunnen oplopen. Deze kostenposten vallen onder overlijdensschade, komen voor vergoeding in aanmerking en moeten dus worden meegenomen in de berekening van overlijdensschade.

Berekening overlijdensschade

De berekening van overlijdensschade is ingewikkeld en bij elk overlijden anders. Zo zijn er de begrafeniskosten, en moet er bij de berekening niet alleen rekening worden gehouden met bijkomende uitgaven, maar ook met weggevallen inkomsten, weggevallen uitgaven en eventuele uitkeringen van verzekeringen. Kortom, de berekening van overlijdensschade is echt maatwerk.

Vragen?

Is uw partner door een ongeval overleden en staat u nu ineens alleen voor het huishouden en de opvoeding van de kinderen? Dan is het wellicht goed om een gespecialiseerde letseladvocaat te vragen om uw situatie te beoordelen. Neem daarvoor gerust contact met mij op. Dat kan uiteraard ook als u een andere vraag hebt over overlijdensschade. Fotocredits: Jacob Lund / Adobe Stock

Over de blogger
Jolanda Broeders

Jolanda werkt sinds 1995 bij AK Advocaten. Haar praktijk bestaat volledig uit letselschadezaken.

Meer artikelen van Jolanda Broeders
Jolanda Broeders

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.