Publicaties

Familierecht

Partneralimentatie: 12 jaar of korter? De wettelijke duur van de partneralimentatie is een onderwerp dat behoorlijk in de belangstelling staat. Diverse politieke partijen zijn bezig met het voorbereiden van wetsvoorstellen om de wettelijke duur van de partneralimentatie te verlagen. In de discussies en berichtgeving over de duur van de partneralimentatie wordt echter niet altijd goed weergegeven hoe de huidige regeling eruit ziet. Op dit moment is de wettelijke duur van de partneralimentatie 12 jaar. Er is wel een uitzondering voor de partneralimentatie na een huwelijk dat korter dan 5 jaar heeft geduurd en waaruit geen kinderen zijn geboren. In dat geval duurt de alimentatieverplichting maximaal even lang als de duur van het huwelijk. De wet geeft echter ook mogelijkheden om af te wijken van de wettelijke duur van de partneralimentatie en deze te verkorten. Allereerst is het uiteraard mogelijk dat partijen tijdens of na de echtscheiding afspraken maken over een kortere (of langere) duur van de alimentatieverplichting. Wijziging van die termijn op een later tijdstip is slechts mogelijk in uitzonderlijke omstandigheden. Het is ook mogelijk dat de rechter bij de vaststelling van de alimentatiebijdrage op verzoek van één van de (ex-)echtgenoten een termijn bepaalt, welke termijn dan korter kan zijn dan 12 jaar. Dit komt overigens vrij zelden voor. Een andere mogelijkheid is dat het recht op partneralimentatie komt te vervallen als degene die de alimentatie ontvangt opnieuw trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat. Het recht op partneralimentatie vervalt dan ook voor in de toekomst, ook indien het nieuwe huwelijk of geregistreerd partnerschap uiteindelijk strandt. Dit is ongeacht de resterende duur van de partneralimentatie. Hetzelfde geldt als de alimentatiegerechtigde gaat samenwonen met een ander, als waren zij gehuwd. Verder geeft de wet aan dat er alleen een recht op alimentatie bestaat als er ook een zekere behoefte aan alimentatie is. Er is behoefte aan alimentatie als de alimentatiegerechtigde niet voldoende inkomsten voor zijn/haar levensonderhoud heeft of in redelijkheid onvoldoende inkomsten kan verwerven. Indien de alimentatiegerechtigde zelf een voldoende inkomen heeft, dan hoeft er geen alimentatie meer betaald te worden, ook indien de termijn van 12 jaar nog niet verstreken is. Dit kan ook inkomen uit vermogen betreffen, bijvoorbeeld doordat de alimentatiegerechtigde een erfenis van enige omvang heeft ontvangen. Indien de alimentatiegerechtigde onvoldoende inkomen verwerft, dan kan de vraag gesteld worden of van de alimentatiegerechtigde verwacht mag worden dat die wel zoveel inkomen verwerft dat in eigen levensonderhoud kan worden voorzien. Bijvoorbeeld door meer uren te gaan werken of door omscholing. Uiteraard is dit afhankelijk van de leeftijd van de alimentatiegerechtigde, de leeftijd van eventuele minderjarige kinderen, het rolpatroon tijdens het huwelijk en de duur van het huwelijk. Indien van de alimentatiegerechtigde verwacht mag worden dat die een hoger inkomen verwerft, dan kan de bijdrage aan alimentatie verminderd worden of zelfs op nihil gesteld worden. Daarnaast is van belang dat rechters meer en meer van mening zijn dat de behoefte van de alimentatiegerechtigde steeds lager wordt naarmate de echtscheiding langer geleden is. Direct na de echtscheiding wordt de behoefte van de alimentatiegerechtigde gesteld op de welstand die tijdens het huwelijk aanwezig was. De meeste rechters vinden dat het niet meer redelijk is dat een alimentatiegerechtigde 12 jaar lang vasthoudt aan de welstand die tijdens het huwelijk is bereikt, maar dat de band die is ontstaan door het huwelijk na de echtscheiding na verloop van tijd minder wordt en daarmee ook de behoefte steeds vermindert. De afnemende behoefte in combinatie met de eigen verplichting van de alimentatiegerechtigde om zoveel als mogelijk in het eigen levensonderhoud te voorzien, biedt een goede mogelijkheid om na een aantal jaren na de echtscheiding de partneralimentatie te laten beëindigen of in ieder geval te verminderen. Er zijn dan ook zeer regelmatig uitspraken van rechters waarin de partneralimentatie om deze reden wordt beëindigd. Heeft u nog vragen over de huidige wetgeving voor uw situatie, neem dan gerust contact met ons op. Uiteraard kunnen we met u ook bekijken of er mogelijkheden zijn om tot aanpassing van uw alimentatieregeling te komen. Familierecht