Partneralimentatie en een LAT-relatie: zo zit dat!

18 mei 2021 Familierecht Anoeska van Ginderen

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

Eind 2015 wordt het huwelijk van Geert en Heleen na 17 jaar door echtscheiding ontbonden. De rechtbank bepaalt dat Geert naast een kinderalimentatie maandelijks € 1.462 aan partneralimentatie moet voldoen. 

Enkele jaren later probeert Geert een gesprek met Heleen aan te knopen over haar nieuwe partner Vincent. Geert is van mening dat Heleen al geruime tijd met Vincent samenwoont en dat hij om deze reden op grond van artikel 1:160 BW mag stoppen met het betalen van partneralimentatie. Heleen is het hier niet mee eens en stelt dat zij helemaal niet samenwoont, dan wel heeft samengewoond. Zij heeft een LAT-relatie met Vincent en ieder heeft een eigen woning. Wat betekent dit voor de partneralimentatie regeling tussen Geert en Heleen en wanneer eindigt deze verplichting? Ik leg het je graag uit in dit blog.  

Wanneer eindigt de partneralimentatieverplichting?

Volgens artikel 1:160 BW eindigt een partneralimentatieverplichting als de alimentatieontvanger opnieuw gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaat dan wel is gaan samenleven met een ander “als waren zij gehuwd of als hadden zij hun partnerschap laten registreren”.

Voor een positieve beantwoording van de vraag of er sprake is (geweest) van een samenwoning van Heleen in de zin van artikel 1:160 BW is vereist dat er tussen Heleen en Vincent sprake is van (1) een affectieve relatie van (2) duurzame aard bestaat die meebrengt dat zij (3) elkaar wederzijds verzorgen, (4) met elkaar samenwonen en (5) een gemeenschappelijke huishouding voeren.

Geen samenwoning

Heleen is van mening dat Vincent en zij slechts een affectieve relatie met elkaar hebben en dat aan de andere bovenstaande vereisten niet wordt voldaan nu zij een LAT-relatie met elkaar hebben. Geert ziet dit anders en besluit om de zaak voor te leggen aan de rechtbank, maar zijn verzoek tot beëindiging van de bijdrage in de kosten van levensonderhoud van Heleen wordt afgewezen. De rechtbank is van oordeel dat er geen sprake is (geweest) van een samenwoning van Heleen en Vincent als bedoeld in art. 1:160 BW.

Hoger beroep

Geert gaat in hoger beroep en verzoekt het hof Arnhem-Leeuwarden om onder meer vast te stellen dat zijn alimentatieplicht met ingang van 19 maart 2018 is geëindigd. Verder vraagt hij het hof om Heleen te veroordelen om de te veel betaalde partneralimentatie terug te betalen, net als de kosten voor het door hem ingeschakelde recherchebureau. 

Omdat het definitief eindigen van de partneralimentatie grote gevolgen met zich mee kan brengen, wordt niet snel aangenomen dat is voldaan aan de eerder genoemde eisen. Het is aan Geert om te stellen, en bij voldoende betwisting, te bewijzen dat aan alle vereisten is voldaan.

Beslissing

Op grond van alle informatie en stukken is het hof – anders dan de rechtbank – wel van oordeel dat er sprake is (geweest) van samenwoning van Heleen en Vincent als bedoeld in artikel 1:160 BW. Dat er sprake was van twee woningen en dat zij ook wel eens alleen in hun woning verbleven, maakt dit niet anders. 

Het hof is van oordeel dat Geert voldoende gemotiveerd heeft onderbouwd dat er tussen Heleen en Vincent sprake was van een samenwoning, een gemeenschappelijke huishouding en wederzijdse verzorging, omdat onder meer is komen vast te staan, dat:

  • Heleen en Vincent zeer veel tijd samen in één van hun woningen hebben doorgebracht, minimaal 59% van de tijd. Geert heeft dit onderbouwd met observaties van het door hem ingeschakelde recherchebureau, de eigen ingebrachte observatieverslagen en whatsapp-berichten tussen partijen;
  • Heleen en Vincent elkaars woning konden betreden zonder aanwezigheid van de ander en bij beide woningen elk een fiets hadden;
  • Heleen en Vincent in het huis van elkaar verbleven wanneer de ander niet aanwezig was;
  • Heleen en Vincent boodschappen kochten en maaltijden kookten voor elkaar. Daarmee droegen zij over en weer bij in kosten van een gezamenlijke huishouding;
  • Heleen en Vincent gezamenlijk de huishouding, klussen en het onderhoud in en rond hun woningen verrichten.
  • Heleen en Vincent feestdagen en vakanties samen doorbrachten en elkaar hielpen bij het klussen, tuinieren en huishoudelijke activiteiten van beide woningen;
  • Heleen en Vincent gedurende meerdere periodes samen waren wanneer één van hen (langdurig) ziek was.

Het hof vindt dat voor zover Heleen het bovenstaande heeft betwist, zij dit niet gemotiveerd heeft gedaan en onvoldoende naar voren heeft gebracht om de stellingen van Geert niet aannemelijk te achten. Zij had een en ander kunnen onderbouwen met agenda’s, bonnen, bankafschriften, correspondentie, getuigenverklaringen et cetera. Het lag op de weg van Heleen om in voldoende mate inzicht te geven in de hiervoor genoemde tijdsbestedingen, nu deze allemaal in de privacy-sfeer van Heleen hebben plaatsgevonden.  

Op grond van het bovenstaande is er sprake (geweest) van samenleven van Heleen en Vincent als bedoeld in artikel 1:160 BW en is de verplichting van Geert om alimentatie aan Heleen te betalen, geëindigd. Daarnaast moet Heleen de te veel betaalde alimentatie terugbetalen, net als de kosten van het recherchebureau. 

Conclusie

Over dit onderwerp bestaat omvangrijke en wisselende jurisprudentie. De laatste tijd lijkt het er wel op dat rechters alimentatiebetalers een handje helpen door al snel de bal bij de alimentatiegerechtigde neer te leggen, die dan met tegenbewijs moet komen. Feit blijft echter wel dat rechters de feiten in zaken anders kunnen waarderen, waardoor de uitkomst niet te voorspellen is… 

Natuurlijk valt en staat het met een goede onderbouwing van de standpunten. Het is dus van groot belang om in dergelijke zaken bijstand te zoeken van een gespecialiseerde familierechtadvocaat die samen met jou kan afwegen of het zinvol is om een dergelijke procedure te starten. Een advocaat waar je een klik mee hebt en die met je meedenkt. 

Heb je naar aanleiding van dit blog vragen over partneralimentatie? Neem dan nu contact met ons op. Wij staan voor je klaar en helpen je graag!

Contact opnemen

Over de blogger
Anoeska van Ginderen

Anoeska is gespecialiseerd in het familierecht. Zij is zowel advocaat als mediator. Haar praktijk bestaat voornamelijk uit echtscheidingen en de verbreking van samenlevingen.

Meer artikelen van Anoeska van Ginderen
Anoeska van Ginderen - Familierechtadvocaat

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.