Partneralimentatie voorlopig toch 12 jaar!

19 mei 2014 Familierecht Anoeska van Ginderen

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
"Partneralimentatie is niet meer van deze tijd", "de duur van partneralimentatie is te lang" óf "het huwelijk is geen pinautomaat". Dit zijn slechts enkele van de veelgehoorde kreten over partneralimentatie. Partneralimentatie, en dan met name de looptijd daarvan, is tegenwoordig een hot item. Op dit moment duurt de partneralimentatie vanaf de dag van de echtscheiding twaalf jaar. Dit is alleen anders indien het huwelijk korter heeft geduurd dan vijf jaren en er geen kinderen uit dit huwelijk zijn geboren. In dat geval duurt de onderhoudsverplichting net zo lang als dat het huwelijk heeft geduurd. In uitzonderlijke gevallen kan de alimentatie overigens ook langer dan twaalf jaar duren.

Twaalf jaar partneralimentatie is te lang

Omdat twaalf jaar tegenwoordig steeds vaker als te lang wordt beschouwd, zijn er al in 2012 twee wetsvoorstellen ter verkorting van deze termijn ingediend. Eén voorstel werd ingediend door dhr. Louis Bontes. In dit voorstel werd de maximale duur van de partneralimentatie verkort naar 5 jaren, ongeacht de duur van het huwelijk en of er (nog minderjarige) kinderen uit het huwelijk waren geboren. Inmiddels heeft de Tweede Kamer over dit wetsvoorstel gestemd. Het wetsvoorstel is met een behoorlijke meerderheid verworpen. Het andere wetsvoorstel is ingediend door PvdA, D66 en VVD. In deze initiatiefnota worden verschillende termijnen gehanteerd. De termijnen zijn afhankelijk van de duur van het huwelijk, de vraag of er kinderen uit het huwelijk zijn geboren en de verdeling van de zorg over die kinderen gedurende het huwelijk. De maximale termijn is tien jaar. Die termijn wordt wel alleen gehaald als het huwelijk meer dan twintig jaren heeft geduurd en de alimentatiegerechtigde tijdens het huwelijk niet heeft gewerkt. Het is echter nog niet bekend wanneer deze initiatiefnota wordt behandeld door de Tweede Kamer. Omdat dit wetsvoorstel wat genuanceerder is dan het wetsvoorstel van de heer Bontes, verwacht ik dit op meer steun van de Tweede Kamer kan rekenen. Maar als de Tweede Kamer het voorstel aanneemt, dan moet ook de Eerste Kamer nog stemmen. Al met al zal dit traject nog wel even lopen.

Voorlopig nog geen verandering

Voorlopig blijft de duur van partneralimentatie dus twaalf jaar. Dat neemt niet weg dat er ook in de huidige wet best mogelijkheden zijn om de duur van de alimentatie te verkorten of de alimentatie eerder op nihil te stellen. Van de alimentatieontvanger wordt immers nu ook al verwacht dat hij/zij alles in het werk stelt om zo goed als mogelijk in het eigen levensonderhoud te voorzien. Bovendien wordt er vanuit gegaan dat hoe langer geleden de echtscheiding heeft plaatsgevonden, hoe verder de behoefte aan alimentatie kan verbleken. Dit kan dus aanleiding zijn om na enige tijd de alimentatie aan te passen.

Over de blogger
Anoeska van Ginderen

Anoeska is gespecialiseerd in het familierecht. Zij is zowel advocaat als mediator. Haar praktijk bestaat voornamelijk uit echtscheidingen en de verbreking van samenlevingen.

Meer artikelen van Anoeska van Ginderen
Anoeska van Ginderen - Familierechtadvocaat

3 reacties op “Partneralimentatie voorlopig toch 12 jaar!”

 1. Beste,
  Hoe zit het eigenlijk met de partneralimentatie als de ex die de alimentatie ontvangt meer gaat werken of verdienen? En wij krijgen dat niet te horen? Zoekt de belastingdienst dat uit?

 2. Beste Yvonne,

  In reactie op je vraag kunnen we je als volgt berichten.

  De alimentatiegerechtigde die meer is gaan werken en/of meer is gaan verdienen heeft in feite wel de plicht dit te melden aan de alimentatieplichtige, zeker als dat kan leiden tot een lager alimentatiebedrag. Die plicht is echter niet direct in de wet vastgelegd. Er zijn wel rechters die de alimentatiegerechtigde er verantwoordelijk voor houden als de inkomensstijging niet (tijdig) is gemeld. De belastingdienst speelt in ieder geval geen rol in deze, zoals velen ten onrechte denken.

  Als u twijfelt of de alimentatiegerechtigde zodanig meer is gaan verdienen dat dit van invloed kan zijn op het alimentatiebedrag, dan kan zij(/hij) worden gevraagd gegevens over de huidige financiële situatie prijs te geven, zodat aan de hand van alle gegevens kan worden beoordeeld of met het huidige inkomen in het eigen levensonderhoud (de huwelijksgerelateerde behoefte) kan worden voorzien. Als de alimentatiegerechtigde niet op vrijwillige basis die gegevens wil prijsgeven, kan dat aanleiding zijn om een procedure te starten met als inzet een verzoek tot verlaging of zelfs nihilstelling van de partneralimentatie. In een dergelijke procedure zal de alimentatiegerechtigde uiteindelijk toch haar gegevens moet overleggen.

  Ik hoop hiermee uw vraag te hebben beantwoord.

  Met vriendelijke groet,

  Sanne Odekerken

 3. Beste mevrouw Oldekerken,

  Dank u voor uw antwoord. Nu maar kijken hoe we erachter kunnen komen of de ex-vrouw meer is gaan werken.

  Met vriendelijke groet,
  Yvonne

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.