Planschade riskante zaak bij stilzitten

28 mei 2018 Omgevingsrecht Boudewijn Baan

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
Bij het in procedure gaan van een nieuw bestemmingsplan, worden vaak nieuwe bouw- en/of gebruiksmogelijkheden gecreëerd ten opzichte van het voorgaande bestemmingsplan. Het omgekeerde, het beperken of zelfs ontnemen van bestaande maar niet gebruikte bouw- en/of gebruiksmogelijkheden, komt echter ook voor. Juist dan is het opletten geblazen! Normaal gesproken is er namelijk bij het wegnemen van niet gebruikte bouw- en/of gebruiksmogelijkheden sprake van een planologische verslechtering die recht geeft op planschade. Bij het niet benutten van gebruikte bouw- en/of gebruiksmogelijkheden is er echter ook sprake van planschade alleen wordt die lang niet altijd vergoed. Van de eigenaar wordt dan namelijk verlangd dat hij actie onderneemt zodra hij kennis neemt van een planologische wijziging die voor hem een verslechtering oplevert. Dit om te voorkomen dat de niet gebruikte bouw- en/of gebruiksmogelijkheden in het nieuwe bestemmingsplan verloren gaan.

Welke actie?

Van de eigenaar mag worden verlangd dat hij (eventueel met behulp van een architect) een concreet bouwplan indient bij de gemeente waarbij alle bouw- en/of gebruiksmogelijkheden van het te wijzigen bestemmingsplan zullen worden benut.

Vanaf welk moment?

Zodra de eerste tekenen van de nieuwe nadelige beleidsvoornemens van bijvoorbeeld de gemeente zichtbaar worden. Die gewijzigde beleidsvoornemens moeten wel door middel van een openbare publicatie bekend worden gemaakt. De eigenaar kan er ook voor kiezen een concreet bouwplan op een later tijdstip in te dienen. Dat moet dan wel in de periode gelegen vanaf het moment dat er een nieuw voorontwerp bestemmingsplan wordt gepubliceerd en uiterlijk voordat een ontwerpbestemmingsplan wordt gepubliceerd. Daarna is het te laat!

Te laat is te laat: geen planschade

Dit bleek maar weer eens uit een recente uitspraak van de Raad van State van 9 mei 2018. Een eigenaar van een perceel claimde planschade omdat het nieuwe bestemmingsplan hem de mogelijkheid had ontnomen om een gebouw met een hoogte van 16 meter te kunnen bouwen. De mogelijkheid om met een aanvraag om vergunning zo’n gebouw te realiseren, was onder het vorige bestemmingsplan wel toegestaan. De Raad van State wees de planschadeclaim af, omdat het voor de eigenaar voorzienbaar was dat in het nieuwe bestemmingsplan de bestaande bouwmogelijkheid zou worden weggenomen. De eigenaar was niet tijdig opgestaan en had niets actiefs ondernomen om de bestaande bouwmogelijkheden te benutten. Vanaf het moment van het nieuw voorontwerp bestemmingsplan tot het moment van het ontwerpplan (meestal een periode van circa 26 weken) was er tijd genoeg om een concreet bouwplan in te dienen.

Conclusie

Wees alert op gepubliceerde beleidsvoornemens van wijzigingen van bestemmingen c.q. het publiceren van een (voor)ontwerp bestemmingsplan. Als er bouw- en/of gebruiksmogelijkheden in het nieuwe bestemmingsplan worden weggenomen, sta dan op tijd op en dien tijdig een concreet bouwplan in. Voor vragen kunt u altijd contact met mij opnemen via bb@ak-advocaten.eu Fotocredits: Rawpixel.com / Adobe Stock

Over de blogger
Boudewijn Baan

Boudewijn heeft zich gespecialiseerd in het ruimtelijk ordeningsrecht, onteigeningsrecht en milieurecht.

Meer artikelen van Boudewijn Baan

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.