Porno kijken in de tijd van de baas: ontslag op staande voet?

26 mei 2014 Arbeidsrecht Frans van Meer

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
Meer dan eens is het kijken naar porno in de tijd en op de computer van de baas reden geweest voor ontslag op staande voet. Niet zelden houdt zo’n ontslag geen stand. Is er geen reglement of ‘internetprotocol’ dat het kijken naar porno uitdrukkelijk verbiedt, dan is het lastig een werknemer die dat toch doet, aan te pakken. Maar zelfs als er een protocol geldt blijft een ontslag niet altijd overeind, zo blijkt uit een uitspraak van de kantonrechter in Utrecht. De betreffende werknemer van de Raad voor Rechtsbijstand keek niet alleen porno onder werktijd, hij maakte ook seksafspraken via '…. @RvR.nl' en evalueerde deze. Geen idee wat ik me hierbij moet voorstellen, maar zo is het vermeld in de uitspraak.

Dringende reden voor ontslag op staande voet

Een en ander kwam uit en de werknemer bekende. De werkgever schorste de werknemer en stelde hem daarna de keuze: ontslag op staande voet of akkoord gaan met beëindiging met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. De werknemer kreeg vier dagen bedenktijd. Toen hij weigerde een beëindigingsovereenkomst te ondertekenen, werd hij alsnog op staande voet ontslagen. Een ontslag op staande voet ging de rechter te ver. In het reglement van de werkgever was niet vermeld welke sanctie zou volgen bij overtreding. De werknemer hoefde daarom geen rekening te houden met de zwaarste sanctie. Ondanks het feit dat de seksafspraken en de evaluaties daarvan vanaf het e-mailadres van zijn werk werden verstuurd, was volgens de rechter de goede naam van de werkgever niet geschonden. Voor de onderbouwing van deze overweging gebruikte de rechter een argument dat juist door de werkgever was aangevoerd: de werknemer vertoonde dit surf-gedrag al jaren. Volgens de rechter bleek daaruit juist dat niemand het kennelijk ooit had gemerkt. Ook het ‘aanbod’ tot beëindiging met inachtneming van de opzegtermijn werd in het nadeel van de werkgever uitgelegd. Hieruit bleek volgens de kantonrechter dat het blijkbaar allemaal niet zo dringend was.

Duidelijkheid over sancties bij overtredingen

Het ontslag op staande voet hield geen stand maar de werknemer kreeg hiermee zijn werk niet terug. De arbeidsovereenkomst werd nadien ontbonden. Naar mijn mening is er wel wat op de uitspraak af te dingen. Wel toont de uitspraak aan dat een werkgever duidelijk moet zijn en er verstandig aan doet om niet alleen een reglement te hebben, maar ook te vermelden welke sancties volgen bij overtreding. Raadzaam is ook het beleid regelmatig bij de medewerkers onder de aandacht te brengen en in geval van een eerste of lichte overtreding te waarschuwen en te wijzen op mogelijk verdergaande arbeidsrechtelijke sancties.

Over de blogger
Frans van Meer

Frans werkt sinds januari 2008 bij AK Advocaten. Hij houdt zich met name bezig met het Arbeidsrecht.

Meer artikelen van Frans van Meer

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.