De psychische gevolgen van een arbeidsongeval

18 aug 2018 Letselschaderecht Ferda van Benthem

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
Arbeidsongevallen komen in Nederland vaak voor. Jaarlijks raakt nog altijd een groot aantal mensen gewond tijdens de uitoefening van hun werk. In 2017 liep 3,4% van de werknemers een vorm van arbeidsletsel (letselschade) op. 1,2% van de werknemers verzuimde naar aanleiding van het arbeidsongeval 4 dagen of langer. Dat is een onacceptabel aandeel. [caption id="attachment_10999" align="alignnone" width="960"]taartdiagram met het aandeel arbeidsongevallen naar verzuimduur in 2017 Bron: Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden door CBS en TNO, 2018.[/caption] Een ernstig ongeval heeft verstrekkende gevolgen voor het leven van de werknemer. In dit blog zet ik de meest recente cijfers hieromtrent en de betekenis hiervan voor slachtoffers uiteen. De cijfers zijn afkomstig uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden die voor het laatst in 2017 is uitgevoerd door CBS en TNO.

Stijging arbeidsongevallen met minimaal 4 dagen verzuim

In 2017 vonden 93.000 arbeidsongevallen plaats waarbij werknemers 4 dagen of meer verzuimden. In 2016 waren dat er nog 81.000 en in 2015 73.000. [caption id="attachment_11000" align="alignnone" width="1010"]Staafdiagram met het aantal arbeidsongevallen waarbij 4 of meer dagen werd verzuimd in 2015, 2016 en 2017 en een lijndiagram met het aandeel Bron: Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden door CBS en TNO, 2018.[/caption] De stijging in het aantal arbeidsongevallen is deels te verklaren doordat er in 2017 meer Nederlanders aan het werk waren dan in de jaren daarvoor. Hierdoor konden er dus ook meer mensen een arbeidsongeval krijgen. Helaas verklaart de toename van het aantal werknemers niet volledig de stijging van het aantal arbeidsongevallen met als gevolg 4 of meer dagen verzuim. Ook het aandeel werknemers dat te maken kreeg met een arbeidsongeval met 4 of meer dagen verzuim als gevolg steeg van 0,9% in 2015 naar 1,2% in 2017. Grote economische schade natuurlijk. Reken maar uit, als al die slachtoffers vier dagen of meer niet kunnen werken. Wat mij echter meer boeit zijn de gevolgen voor het leven van het slachtoffer: de man of vrouw die ik juridisch bijsta.

Psychische gevolgen van een arbeidsongeval

De gevolgen van een arbeidsongeval voor de werknemer zijn groot. Het ritme van alledag wordt abrupt verstoord. De man die zijn voet kwijtraakte bij werk aan de rails, kan een werkzaam leven als railwerker verder vergeten. Hij moet worden omgeschoold als hij nog verder wil – of moet – werken. Of hij het leuk vindt of niet. Nog afgezien van de vraag of hij wel de intellectuele mogelijkheden in zich heeft om als 55-jarige nog eens iets heel anders te leren. De gevolgen van zo’n ongeval dringen vaak maar langzaam tot de slachtoffers door, is mijn ervaring.

Letsel achter de voordeur

Psychische gevolgen zijn er bij ernstige arbeidsongevallen helaas bijna altijd. Verhoudingen in de partnerrelatie veranderen ingrijpend. De man of vrouw met een baan, een carrière, een loopbaan, een mens met perspectieven en rol in een gezin, raakt die positie kwijt. De partner zit thuis, vecht tegen verveling en frustraties Er komen aanpassingen in huis. Wat vroeger kon, kan nu niet meer. Negatieve gevolgen voor de seksuele relatie vormen geen uitzondering. Er ontstaat een grote(re) afhankelijkheid van anderen en onderlinge relaties staan onder druk.

‘Meer arbeidsongevallen met vier of meer dagen verzuim’

Ik lees een ogenschijnlijk simpel bericht van het CBS: ‘Meer arbeidsongevallen met vier of meer dagen verzuim’. Achter veel van die arbeidsongevallen schuilt een persoonlijke tragedie en is het een zware strijd om het gewone leven na het arbeidsongeval weer op te pakken. In één klap kunt u thuis komen te zitten, waardoor uw toekomst ook onzeker wordt. Het is dan niet altijd duidelijk wie hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld en dus op moet draaien voor de vaak hoge kosten die hieraan zijn verbonden. De advocaten van de sectie letselschade van AK helpen u graag bij het verhalen van uw schade door het arbeidsongeval. Neem contact op voor een afspraak. Fotocredits: Jacob Lund / Adobe Stock

Over de blogger
Ferda van Benthem

Ferda is sinds 1990 advocaat letselschaderecht. Daarnaast is zij mediator. Ferda werkt vrijwel uitsluitend voor slachtoffers. Met haar 30 jaar ervaring is zij gepokt en gemazeld in de wereld van verzekeraars en rechtbanken.

Meer artikelen van Ferda van Benthem
ferda van benthem

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.