Rabobank negeert uitspraak opslagverhoging

13 jun 2018 Ondernemingsrecht AK Advocaten

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
Op 14 maart 2018 wees de Rechtbank Zeeland-West-Brabant een zeer belangrijk vonnis. Hierbij werd de bevoegdheid van banken om opslagen op Euriborleningen te verhogen zeer aanzienlijk aan banden gelegd.

Voorwaarden voor opslagverhoging

De rechtbank bepaalde dat indien een bank opslagen op een lening wenst te verhogen, zij in ieder geval aan de navolgende voorwaarden dient te voldoen:
  1. de bank moet financiële documentatie inwinnen omtrent de positie van de onderneming van de klant;
  2. de bank moet informatie verzamelen omtrent intern en extern bancair beleid;
  3. de bank moet gemotiveerd uitleggen waarom een bepaalde opslagverhoging voor de desbetreffende klant van toepassing is;
  4. die motivering moet liefst mondeling, dan toch in ieder geval schriftelijk, aan de klant worden uitgelegd.
De bank moet in ieder geval altijd artikel 2 van de Algemene Bankvoorwaarden in acht nemen. Bij de meeste leningen brengt dat met zich mee dat de bank ‘naar beste vermogen rekening dient te houden met de belangen van de klant’.

Reactie bank op vonnis in de praktijk

De reactie van sommige filialen van de Rabobank is onbegrijpelijk. Uit veel dossiers die ik nu op mijn bureau krijg, blijkt dat de bank feitelijk doet of dit vonnis helemaal niet gewezen is! Natuurlijk is de bank in hoger beroep gegaan, maar dat neemt niet weg dat deze uitspraak er nu toch ligt? Toch verhoogt de bank in de dossiers die ik nu zie nog steeds opslagen. Hierbij wordt met name verwezen naar het feit dat de bank op grond van bancaire regelgeving grotere kapitaaleisen aan zichzelf zou moeten stellen. Voorts wordt verwezen naar het feit dat men een rendabele exploitatie moet blijven nastreven. De exploitatiekosten van de bank zouden zijn gestegen. Beide argumenten gaan naar mijn mening niet op. Volgens mij zijn hogere kapitaaleisen te kwalificeren als ‘omstandigheden op de geld- of kapitaalmarkt’. Het bijzondere is dat de Rabobank zelf nu juist in haar eigen algemene voorwaarden een verhoging van de opslagen op grond van omstandigheden op de geld- of kapitaalmarkt uitsluit! Dat de bank verwijst naar een ‘rendabele exploitatie’ is in mijn beleving helemaal onbegrijpelijk. De winst van de Rabobank steeg in 2017 met 32% ten opzichte van het jaar daarvoor naar een totaalbedrag van ruim 2,6 miljard. Zo je met zo’n winst al niet aan hogere kapitaaleisen voldoet (de bank is een coöperatie en keert winsten niet uit; er zijn geen aandeelhouders), moet je toch in ieder geval concluderen dat de exploitatie van de bank niets te wensen over laat.

Advies aan cliënten die te maken krijgen met opslagverhoging

Mijn advies aan cliënten die nu nog zo onvoldoende gemotiveerd worden geconfronteerd met een opslagverhoging is helder: teken bezwaar aan en meld dat je aanspraak maakt op wettelijke rente indien de bank de opslagverhoging toch gewoon doorvoert. Vervolgens lijkt het dan raadzaam om eerst even het verloop van het hiervoor genoemde hoger beroep af te wachten. Banken zijn tot nu toe niet gehouden om wettelijke rente te vergoeden over doorgevoerde opslagen. De Rechtbank Amsterdam heeft drie weken geleden beslist dat de banken niet ‘te kwader trouw waren’ toen zij de opslagverhogingen doorvoerden. Daarom hoefden de banken over de opslagverhoging geen wettelijke rente te betalen. Als nu echter gemotiveerd bezwaar wordt gemaakt en de bank voert de opslagverhogingen toch door, dan is die ‘kwader trouw’ naar mijn mening wel aanwezig. Dan kan -als een rechter de opslagverhogingen in de toekomst voor de betreffende cliënt ongedaan maakt- ook wettelijke rente worden gevorderd. Fotocredits: Jacob Lund / Adobe Stock

Over de blogger
AK Advocaten

AK Advocaten is één van de grotere advocatenkantoren in West-Brabant. Een sterk kantoor wordt gedragen door een team van sterke individuen.

Meer artikelen van AK Advocaten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.