Recht op loon tijdens slapend dienstverband na twee jaar ziekte?

22 mei 2018 Arbeidsrecht Jeroen van Kollenburg

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

Loondoorbetalingsverplichting werkgever

Uitgangspunt van de wet is dat een werkgever bij ziekte van de werknemer gedurende 104 weken verplicht is het loon van de werknemer door te betalen gebaseerd op het wettelijke minimum. De verplichting tot loondoorbetaling stopt na deze periode, tenzij de werkgever haar re-integratieverplichtingen niet goed is nagekomen en zij door het UWV wordt gesanctioneerd.

Einde dienstverband

Wanneer de loondoorbetalingsverplichting na 104 weken stopt is sprake van een redelijke grond voor ontslag. De werkgever kan een ontslagvergunning verkrijgen van UWV als aan de voorwaarden is voldaan. Bij beëindiging van het dienstverband heeft de werknemer recht op:
  1. uitbetaling van de transitievergoeding en
  2. uitbetaling van opgebouwde maar niet genoten vakantiedagen.

Slapend dienstverband

Veel werkgevers houden het dienstverband momenteel slapend. Aanleiding hiervoor is dat de wetgever draalt met het nemen van een definitieve beslissing omtrent inwerkingtreding van een wet die werkgevers de uitbetaalde transitievergoeding na 104 weken ziekte vergoedt. Op deze manier wordt voorkomen dat aan de werknemer een transitievergoeding moet worden betaald.

Uitbetaling vakantiedagen

Een minder belicht aspect is dat bij een slapend dienstverband ook geen verplichting bestaat om opgebouwde (maar niet genoten) vakantiedagen uit te keren. Deze verplichting ontstaat pas wanneer het dienstverband daadwerkelijk wordt beëindigd. Werknemer kan het dienstverband uiteraard eenzijdig beëindigen, maar in dat geval heeft hij geen recht op een transitievergoeding. Werknemer zal dat dus niet snel doen.

Slimmigheidje

Een slimme glaszetter vraagt aanvankelijk aan zijn werkgever na twee jaar arbeidsongeschiktheid om de openstaande vakantiedagen uit te betalen. Zijn werkgever weigerde. Daarop gaf de werknemer te kennen dat hij vakantiedagen wenste op te nemen. Daarbij deelde hij mee dat over de door hem op te nemen vakantiedagen het loon diende te worden betaald. De werkgever weigerde dat, omdat er geen sprake meer was van een loondoorbetalingsverplichting.

Rechter

De rechtbank Noord-Holland boog zich over de zaak en oordeelde dat de werknemer de kans moet krijgen om opgebouwde vakantiedagen te genieten. Volgens de kantonrechter maakt het daarbij niet uit dat de loondoorbetalingsverplichting al was geëindigd. De werkgever werd veroordeeld tot betaling van het loon over de opgenomen vakantiedagen plus een wettelijke verhoging en de wettelijke rente.

Tot slot

De werknemer in deze zaak lijkt dus een slimme manier te hebben gevonden om een werkgever bij een slapend dienstverband te dwingen vakantiedagen uit te betalen. De weigerachtige werkgever zal nog wel eens last kunnen krijgen van deze uitspraak. Als er één schaap over de dam is … Fotocredits: WavebreakmediaMicro / Adobe Stock

Over de blogger
Jeroen van Kollenburg

Jeroen geeft als salary-partner leiding aan de sectie arbeidsrecht. Hij adviseert onder meer over complexe ontslagkwesties, (internationale) reorganisaties, medezeggenschap en overtreding van arbeidsomstandighedenwetgeving.

Meer artikelen van Jeroen van Kollenburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.