Arbeidsrecht

Het team Arbeidsrecht bestaat uit twee advocaten: Frans van Meer  (links) en Jeroen van Kollenburg (rechts) Arbeidsrecht gaat over de verhouding tussen een werkgever en een werknemer en ziet op zeer uiteenlopende kwesties. Dat blijkt ook wel uit het feit dat het is terug te vinden in verschillende wetten en besluiten. Problemen in de arbeidsrechtelijke sfeer hebben soms grote gevolgen voor werkgever en werknemer. Hierbij kan niet alleen worden gedacht aan ontslagprocedures, problemen met bestaande (arbeids)overeenkomsten of het opstellen daarvan maar ook aan ziekte en arbeidsongeschiktheid. Daarnaast kan een verandering van de onderneming als gevolg van bijvoorbeeld een reorganisatie of overname vergaande gevolgen hebben voor de arbeidsrelatie. De advocaten van de sectie Arbeidsrecht van AK Advocaten hebben veel ervaring en expertise op het gebied van: • Het opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten en contracten; • Het adviseren van de werkgever ter zake de inrichting van het personeelsdossier; • Het preventief adviseren van werkgevers en werknemers in gevallen waarin een arbeidsconflict dreigt • Het adviseren bij het beëindigen van arbeidsovereenkomsten en ontslag en het uitvoeren van beëindigingstrajecten voor zowel werkgevers als werknemers; • Het instellen van of het verweren tegen loonvorderingen; • De afwikkeling van conflicten naar aanleiding van ziekte van de werknemer en de behandeling van re-integratieproblematiek bij arbeidsongeschiktheid; • De overgang van een onderneming; • De ondernemingsraad en regels rondom medezeggenschap en CAO; • Het adviseren en procederen over een non concurrentiebeding en/of een relatiebeding; • Het (semi-)ambtenarenrecht. AK Advocaten volgt de ontwikkelingen in het vakgebied op de voet en onze advocaten kunnen u daardoor terdege adviseren en bijstaan. Rechtsgebieden